Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vaasa-opiston grafiikan kurssi

Vaasa-opisto

På Vaasa-opisto kan alla hitta sig en hobby. Institutet, som erbjuder förmånliga kurser och även kortkurser, inbjuder dig att bekanta dig med det omfattande kursutbudet.

Läs kurskatalogen hösten 2020

Kom och njut av glädjen att göra saker tillsammans och av att se hur du själv utvecklas!

Vi erbjuder våra studerande såväl klassiska som nya intresseobjekt. Hos oss kan du lära dig nytt till egen glädje eller så kan du utnyttja dina nya färdigheter i arbetslivet. Lär dig vad du vill, gör det som du njuter av. Våga tända din passion!

Anmälan

Kursanmälan

Anmälan till höstterminen börjar 12.8. kl. 12.  www.opistopalvelut.fi/vaasa 
Du kan också anmäla dig per telefon under kontorstid.

 • 06 325 3496
 • 040 198 1261
 • 040 635 3391

Anmälan är bindande. Det går att anmäla sig till en kurs ända tills kursen börjar. Till dem som godkänts till en kurs sänds ingen separat inbjudan. Eventuella ändringar i kurserna meddelas per SMS till dem som anmält sig till kursen.

 • Du får inte anmäla dig till kurserna, om du har obetalda räkningar till instituten.

Annullering av kursanmälan

En kursanmälan kan annulleras. Annulleringen ska göras senast fyra vardagar innan kursens början, i annat fall uppbärs en avgift på 20 euro.

Betalning, rabatter och intyg

Betalning av kurs   

Du kan betala kursavgiften i samband med anmälan som nätbetalning. Vi sänder  fakturan per post inom 2-3 veckor efter kursstarten, om du inte betala kursavgiften i nätet.

 •  Du får inte betala kursavgiften som nätbetalning, om du har rätt till arbetslöshets- eller studierabatt. Då sänder vi fakturan per post.
 • Om du anmäler dig till en kurs som börjar på hösten, är kursavgiften hälften av hela läsårets avgift.
 • Om kursen inhiberas på grund av alltför litet deltagarantal, återbetalas betalda kursavgifter till de studerande.

På institutet kan du betala med institutets presentkort, Tyky+-konditionssedlar samt Smartum-,  kultur- och motionssedlar. Fakturan kan betalas med Tyky+-/Smartumsedlar. Du kan också betala med Edenred-kort.

 • Medborgarinfon (Biblioteksgatan 13, Vasa)
 • Lillkyro samserviceenhet (Lillkyrovägen 11, Lillkyro)

 

Rabattgrupper

Arbetslösa

En arbetslös arbetssökande, som får grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, integrationsstöd eller inkomstrelaterad dagpenning, beviljas 50 % rabatt på institutets kursavgift.  En rabatterad kursavgift kan inte betalas i samband med anmälan som nätbetalning, utan fakturan sänds till den studerande per post.

Arbetslösa arbetssökande och högskolestuderande ska uppvisa intyg/studiekort för att bekräfta att de faller inom ramen för rabattförmånen. Arbetslöshet intygas med FPAs eller arbetslöshetskassans betalningsverifikat från föregående månad. Intyget/verifikatet som visar att man har rätt till rabatt ska uppvisas antingen

på Vaasa-opistos byrå eller byrån i Laihela inom en vecka från kursstarten.

Verifikatet kan också sändas per e-post opistot.laskutus@edu.vaasa.fi eller

via länken ”Elektroniska tjänster”. (Länken ”Elektroniska tjänster” finns i anmälningssidans anvisningar samt på webbsidan http://www.vaasa.fi/vaasa-opisto.

Högskolestuderande

Högskolestuderande beviljas 10 % rabatt på institutets kursavgift. En rabatterad kursavgift kan inte betalas i samband med anmälan som nätbetalning, utan fakturan sänds till den studerande per post. Den studerande ska uppvisa studiekort på institutets byrå antingen i Vasa eller i Laihela inom en vecka från kursstarten. (Se andra sätt i föregående stycke*)

Pensionärer

Utbildningsstyrelsen stöder pensionärers deltagande i kurser med ett understöd i form av en studiesedel. Pensionärsrabatt är 10 €. De som är 65 år fyllda får rabatt automatiskt. Pensionärernas deltagande bidras av Utbildningsstyrelse. Rabatten beviljas så långt anslagen räcker. På utvalda kurser ingår rabatten i kursavgiften.

Deltagarintyg för den studerande

Den studerande får på begäran ett intyg över det pågående läsårets kurser. Intyget beställs på en blankett som erhålls vid institutets serviceenhet eller per telefon. Intyg erhålls också gällande tidigare läsår. Då kostar intyget 15 €.

 • Servicesekreterare Janika Österholm
  040 482 6464

Beställningsutbildning

Hos Vaasa-opisto kan du beställa skräddarsydda utbildningar. Vi planerar alltid utbildningen i samarbete med beställaren.   Låt oss tillsammans planera en fungerande helhet!

Om du önskar en beställningsutbildning, ta kontakt med

 • Servicesekreterare Virva Hirvi-Nevala
  040 635 3391

Information om Vaasa-opisto

Vaasa-opisto är stadens finskspråkiga medborgarinstitut och en läroinrättning för fritt bildningsarbete.  Vi vill främja medborgarnas välmående, arbetslivsfärdigheter och livskompetens. Vi arbetar för hållbar utveckling och kulturell mångfald. Den pedagogiska kärnan vid vårt institut är livslångt lärande, samhörighet samt social delaktighet.

Vaasa-opisto är en livfull mötesplats för människor i olika åldrar och med olika utgångspunkter. Deltagande i institutets verksamhet erbjuder motvikt till arbetet och möjlighet att träffa människor som är intresserade av samma saker.

Under läsåret 2018-19 ordnades på Vaasa-opisto 620 olika kurser, där 9 200 personer studerade.  Undervisning erbjöds i kunskaps-, färdighets- och konstämnen, språk och datateknik. Dessutom ordnade Vaasa-opisto föreläsningar och evenemang tillsammans med olika organisationer.

Vaasa-opisto ordnar grundläggande utbildning för i Vasa bosatta unga vuxna som överskridit läropliktsåldern och inte har något avgångsbetyg från grundskolan. Uppgiften för den grundläggande utbildningen för vuxna är att lära ut basfärdigheter och att förbättra språkkunskapen.

Vaasa-opisto erbjuder grundläggande konstundervisning för vuxna i bildkonst och hantverk. Den grundläggande konstundervisningen för vuxna är en målinriktad studiehelhet, där de studerandens eget uttryck utvecklas med hjälp av bildkonst eller hantverk.

Hyrning av lokaler

Vaasa-opisto har för uthyrning olika lokaler för undervisning, seminarier och möten. Festsalen kan användas för fester. I utrymmena finns dator och datakanon. I huset finns också ett kafé.

Parkering

På Vaasa-opistos gård är parkering tillåten efter kl. 16.00. Invid gatan kan man parkera med parkeringsbricka 2 h samt på kasernområdet med parkeringsbricka 3 h.

Priser och lokaler

Festsalen, 3 vån. Rådhusgatan 31.
För 196 personer

 • dagsdebitering (högst 8 timmar): 510,01 euro
 • timdebitering: 130,32 euro
 • veckoslutsförhöjning lö kl. 8-18 + 25 %, lö kl. 18 – sö kl. 24 +100 %

Auditoriet, 2 vån. Rådhusgatan 31.
För 60 personer

 • dagsdebitering (högst 8 timmar): 282,10 euro
 • timdebitering: 101,18 euro
 • veckoslutsförhöjning lö kl. 8-18 + 25 %, lö kl. 18 – sö kl. 24 +100 %

Annullering av ett bokat utrymme ska göras minst fem (5) arbetsdagar före tillställningen, i annat fall debiteras 17 euro.

Kasernområdets idrottsutrymmen, Artellgränden 4,

Idrottsutrymmena är främst avsedda för olika gymnastik- och dansgrupper, men även andra grupper är välkomna.  OBS! I utrymmena finns ingen AV-utrustning och inga datorer. I stora salen finns en headsetmikrofon. I utrymmena finns också olika instrument.

 • liten gymnastiksal för 10-20 personer
 • stor gymnastiksal för ca 50 personer (ca 300 m2)
 • TaiKon, Kasern 11, Östra Kaserntorget 7-9

Utrymmen kan hyras för teater- och dansworkshoppar, kurser och föreläsningar samt seminarier och möten.

 • åtta (8) stugor på 60-70 m2.
 • dagsdebitering (högst 8 timmar): 108,10 euro
 • timdebitering: 40,42 euro

Frilanskonstnärer och föreningar inom kultur- och konstbranschen -50 % rabatt.

Annullering av ett bokat utrymme ska göras minst fem (5) arbetsdagar före tillställningen, i annat fall debiteras 17 euro.

Vaasa-opistos kafé, 1 vån. Rådhusgatan 31

 • Jaana Hippula, 045 155 4370, Fb: Vaasa opiston kahvila

Ytterligare information och bokningar:

Priser för hyrning av Vaasa-opistos utrymmen fr.o.m. 1.1.2018

 • Servicesekreterare, Janika Österholm
  janika.osterholm@edu.vaasa.fi
  040 482 6464
 • Vaasa-opistos kundtjänst
  06 325 3496,
  040 198 1261

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Kundtjänst i Vasa 06 325 3496, 0400 868 110, 040 198 1261

 • Verksamhetsenheten i Laihela 040 635 3391

Kundtjänst, fakturering

Verksamhetsenheter

 • Enheten i Vasa, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa

  Öppna kartan
 • Slöjdutrymmen, Kungsgårdsvägen 30, 65380 Vasa Kuninkaankartanontie 30, 65380 Vaasa

  Öppna kartan
 • Motionsutrymmen Vasa, Artellgränden 4, Vasa Artellikuja 4, Vaasa

  Öppna kartan
 • Verksamhetsenheten i Lillkyro, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö

  Öppna kartan
 • Verksamhetsenheten i Laihela, Laihiantie 39, 66400 Laihela Laihiantie 39, 66400 Laihia

  Öppna kartan
 • Verksamhetsenheten i Storkyro, Koulukatu 2, 61500 Storkyro Koulukatu 2, 61500 Isokyrö

  Öppna kartan