Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasa Arbis

Välkommen till Vasa Arbis! Vi är det äldsta svenskspråkiga arbetarinstitutet i Finland och verkar inom det som kallas den fria bildningen. Hos oss kan du till ett förmånligt pris gå på kurser och föreläsningar inom många olika områden.

Coronainformation

Coronasituationen har snabbt försämrats i Vasa med omnejd. Vasa sjukvårdsdistrikt har fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder: Befolkningen i Österbotten rekommenderas starkt till användning av andingsskydd alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet. Vasa arbis agerar enligt rekommendationen.

I enlighet med Vasa stads social- och hälsovårdsnämnds starka rekommendationer läggs Vasa Arbis dans och motionskurser på paus med start 6.10.- 25.10.2020. De kurser som har planerad start under denna tid skjuts fram med en vecka. De lektioner som inte hålls under denna tid försöker vi hålla vid ett senare tillfälle. Vi följer med situationen och meddelar om fortsättning.

Mera information:https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/sosiaali-ja-terveyslautakunta-on-paattanyt-tiukemmista-toimista-koronavirustilanteen-pahenemisen-vuoksi/

 

Läs kurskatalogen hösten 2020

En inspirerande kraft. Riktning i livet. Det är vår vision och vi erbjuder ett mångsidigt och varierat program för alla smaker och åldrar och vill hjälpa just dig att skapa en meningsfull fritid som sätter guldkant på tillvaron. Vårt mål är att alla ska hitta något i vårt utbud som tilltalar. Vi erbjuder såväl workshops och kortkurser som längre kurshelheter. Bekanta dig med hela vårt utbud, som alltid finns tillgängligt på webben. Välkommen som studerande hos oss!

Utbildningsutbud

Klicka här för att läsa mera om det vi erbjuder vid Vasa Arbis.

Hos oss kan du gå på workshops, kortkurser, längre kurshelheter inom hantverk, språk, musik, motion och en  mängd andra olika områden, samt föreläsningar till ett mycket förmånligt pris.

Välkommen till Vasa Arbis!

 

 

Anmälan

Anmäl dig till kurser eller föreläsningar

Det går enkelt att betala ditt deltagande via din nätbank, följ instruktionerna vid anmälan!

 

Du kan också anmäla dig per telefon till kansliet:

06-325 3504, 06-325 3501

Avgifter, rabatter och intyg

Avgifter

Kursavgiften för varje enskild kurs anges i studieprogrammet på webben. Kursdeltagarna betalar själva kostnaderna för läroböcker och kursmaterial. När du deltar i en helårskurs endast under en termin justeras helårsavgiften enligt kursens längd.

Annullera din plats

Man kan annullera sin plats via nätet med registreringskoden man fått vid anmälan, eller genom att ringa eller mejla Arbis. Annullerar man platsen tidigare än 4 vardagar före kursstart kan det göras avgiftsfritt (t.ex. måndag för en kurs som börjar fredag, onsdag för en kurs som börjar följande veckas tisdag.).
Om man annullerar senare än 4 vardagar före kursstart faktureras en avgift på 20 €. Annullerar man efter att kursen har startat faktureras hela kursavgiften. Uteblivna deltagare faktureras hela avgiften. Endast mot uppvisande av sjukintyg kan annulleringsavgiften bortlämnas. Om kursavgiften är lägre än 20 € faktureras den summan.

Avbryta en kurs

Oberoende av vilken orsaken till avbrytandet av kursen är, faktureras kursavgiften om man deltagit. Undantag ges om man kan uppvisa sjukintyg som påvisar att man inte kan delta.

Prova på

I längre kurser där nivån är avgörande kan man efter skild överenskommelse med Arbis kanslipersonal delta en gång för att bedöma nivån. Om kursens kravnivå inte är lämplig måste man annullera kursen till kansliet genast efter första gången.

Rabatter

Är du pensionär, arbetslös eller studerande? Visste du att det är möjligt att ansöka om studiesedelsrabatt för kursavgiften!

Ingår en materialavgift i kurspriset (t.ex. ingredienser i matkurser) faktureras materialavgiften som ett tillägg till det rabatterade kurspriset.

Studiesedelns rabatter beviljas så långt som Utbildninsstyrelsens anslag räcker.

Rabatterna beviljas inte i efterskott efter att faktura har skickats!

Studiesedel för seniorer

De som är 65 år fylld får 10 € rabatt automatiskt på en kurs per termin. Rabatten sätts innan kursavgiften faktureras. Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras.

Studiesedel för pensionärer

Pensionärer får 10 € rabattpå en kurs per termin förutsatt att ett intyg över din pension uppvisas eller sänds till Vasa Arbis eller Vaasa-opistos kansli senast en vecka efter kursstart. Annars uppbärs hela avgiften. Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras.

Studiesedel för arbetslösa

Arbetslösa får 50 % rabatt på kursavgifter förutsatt att ett intyg från FPA/ arbetslöshetskassan (föregående månads utbetalning) uppvisas eller sänds till Vasa Arbis eller Vaasa-opistos kansli senast en vecka efter kursstart. Annars uppbärs hela kursavgiften. Kundkort är inte giltigt som intyg. Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras.

Studiesedel för invandrare med integrationsstöd

Invandrare med integrationsstöd får 50 % rabatt på kursavgifter förutsatt att ett intyg från FPA/ arbetslöshetskassan (föregående månads utbetalning) uppvisas eller sänds till Vasa Arbis eller Vaasa-opistos kansli senast en vecka efter kursstart. Annars uppbärs hela kursavgiften. Kundkort är inte giltigt som intyg. Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras

En del kurser är på förhand subventionerade med studiesedel och märkta i kursinformationen.

Studiesedel vid funktionsnedsättning

Kurserna Drama DUVorna, LaBandet och Luova ilmaisutaito kehitysvammaisille har beviljats 10 € rabatt på berörda kurser/ deltagare. Rabatten är färdigt inräknad i kurspriset.

Studeranden

Studeranden vid universitetet och högskolor beviljas 10 % rabatt på kursavgifter. Studiekortet bör visas vid Vasa Arbis kansli (Kyrkoesplanaden 15) eller Vaasa-opistos kansli (Rådhusgatan 31) inom en vecka efter att kursen har börjat, annars uppbärs hela kursavgiften.

Om du har rätt till rabatt kan du inte betala din kurs via nätbetalningen. Kursavgiften faktureras.

Uppvisande av intyg kan göras på följande sätt:

 1. Intyget kan skickas via följande länk: https://asiointi.vaasa.fi/web/guest/lomake_kurssimaksunalennuspyynto
 2. Uppvisa intyget vid Institutets kansli, senast en vecka efter kursstart.
 3. Intyget kan skickas via e-post till adressen, opistot.laskutus@edu.vaasa.fi

 

Arbis kurser kan betalas med Tyky-sedlar och Smartum-sedlar, Edenred-betalkort samt Smartum betalkort (inte enbart motionskortet). Betalning kan ske först efter att du fått kursfakturan och betalningen sker endast vid Medborgarinfo, Biblioteksgatan 13 eller Samservice i Lillkyro, Lillkyrovägen 11.

Intyg

Intyg för innevarande läsårs kurser får du på begäran om du har varit närvarande minst ¾ av kursens timantal och betalat kursavgiften. För intyg från tidigare läsår debiteras 15 €/intyg.
Ta kontakt med Arbis per e-post arbisinfo(at)edu.vaasa.fi, eller per tfn (06) 325 3504 / (06) 325 3501.

Hyr våra utrymmen

Vasa Arbis trevliga utrymmen kan hyras för

 • kurser och föreläsningar
 • seminarier och möten
 • fester och evenemang (också privata tillställningar)

Våra lokaler finns centralt i Vasa, på Kyrkoesplanaden 15.

Det trevliga huset från 1870-talet är grundrenoverat på 1980-talet och stegvist renoverat under de senaste åren. Festsalen, toaletterna och köket är nyrenoverade och fräscha. Vi har 6 olika klassrum som passar för 10-30 personer.

Vår festsal rymmer stolar för ca 170 personer, eller bordsplacering för ca 100 personer. I festsalen finns en scen vars storlek kan varieras med fristående moduler. Festsalen kan också delas i två rum med en mellanvägg.

Samtliga rum är utrustade med dator och projektor. I en del av rummen finns flygel eller piano.

 

Servering

Hemgården har rätt till försäljning till våra inhyrningsgäster.

Ta kontakt: info (a) hemgarden.fi eller 045-8880018

 

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns på gården och på stadens allmänna parkeringar.

 

Priser

Vasa Arbis hyrestaxor för år 2020

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kansli & rektor

 • Servicesekreterare Johanna Järvimäki 040 632 7266

 • Ekonomisekreterare Lilly Hästö 040 619 4692

 • Tf rektor Kristiina Lammi 040 5512 156

 • Kyrkoesplanaden 15, Vaasa

Kansliet öppet vardagar

 • Må-Ti, To kl. 9-15

 • On kl. 13-15

 • Fre STÄNGT

Undervisningspersonal