Förbigå menyn

Kungsfågel

Regulus regulus

Kungsfågeln är en väldigt liten fågel, bara ca 9,5 cm lång och väger ca 10 gram. Den är en insektsätare som hittar sin huvudsakliga föda på barrträdens grenar och i sprickor i barken. Hanar och honor skiljer från varandra genom färgen på hjässan, hanen har orangefärgad hjässa och honan gul. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Beståndet av häckande kungsfåglar, Finlands minsta fågel, har i långtids-studier hållits på en jämn nivå. Beroende på hur övervintringen lyckas är de årliga variationerna stora. En del av kungsfåglarna övervintrar i Finland och under kalla vintrar är dödligheten bland dem stor. Kungsfåglarnas stora kullar med ungar ersätter snabbt de som dött under vintern.

  • Finlands minsta fågel, bara 9,5 cm lång
  • Häckar högt uppe i granar
  • En stor del av kungsfåglarna övervintrar i Mellan- och Sydeuropa
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. Kungsfågeln är allmän i Finlands barrskogar. Den trivs speciellt bra i gran-skogar, där antalet häckande kungsfåglar är stort. I rena lövskogar saknas kungsfågeln.

Förekomst i Vasa. Kungsfågeln är allmän och jämnt utbredd inom undersökningsområdet. Under häckningstiden april-juli påträffades den inom ca 200 av atlasrutorna. Kungsfågeln häckar också på innerskärgårdens skogsbeklädda öar. Arten saknas på de vidsträckta åkermarkerna på Söderfjärden och i stadens tättbebyggda centrum.