Förbigå menyn

Busksångare

Acrocephalus dumetorum

Bild Jan Nyman.

Allmänt. Busksångaren är en nykomling från sydost och först på 1900-talet har den spridit sig till Finland. I nuläget går artens utbredningsgräns i södra delen av Uleåborgs län. Busksångaren häckar fåtaligt i Finland, i medeltal bara ca 7000 par.

  • Längd 13 cm
  • Boet byggs en bit ovanför marken i ett tätt buskage av älggräs eller hallon
  • Övervintrar i Mellanöstern och i Asien
  • Livnär sig på insekter och spindlar

Livsmiljö. Busksångaren häckar i halvöppna busklandskap, där hallon, duntrav och älggräs växer i fältskiktet. Sådana områden hittas längs åkerkanter, utfallsdiken och på obrukad öppen mark.

Förekomst i Vasa. Framförallt nattetid kan man höra busksångarens vackra spelsång, och det gör det svårare att upptäcka arten. Dessutom är tiden busksångaren sjunger kort, den sträcker sig från slutet på maj till juni, även om ensamma hanar kan sjunga ännu i juli. På grund av detta är kartan över artens utbredning troligtvis bristfällig. Busksångaren noterades i ca 20 undersökningsrutor och observationerna gjordes främst söder om staden, i Gamla Vasa kanals dalgång, på områden med frodig buskvegetation.