Förbigå menyn

Härmsångare

Hippolais icterina

Härmsångaren gömmer sig skickligt i lövverket. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Härmsångaren är en flyttfågel som kommer till Vasa med de sista flyttfåglarna under den andra halvan av maj. Dess avancerade sång hörs från frodiga strandlundar genast efter att den anlänt. Härmsångaren trivs i mycket höga grenverk och arten är mycket svår att få syn på. Oftast hörs bara den kraftiga sången, fågeln ser man bara skymtvis.

  • Längd ca 14 cm
  • Häckar i en buske eller i ett träd
  • Övervintrar i de södra delarna av Afrika
  • Livnär sig på insekter och spindlar

Livsmiljö. Härmsångaren är en typfågel för frodiga lövskogar och lundar. Den trivs i gamla blandskogar i utkanten av hagmarker, i gamla parker, på gravgårdar och i strandlundar. Boet byggs i ett träd eller en buske. Det är skickligt gömt bland grenarna och ses väldigt sällan.

Förekomst i Vasa. Härmsångaren är en fåtalig häckfågel i Vasa. Under atlasåren observerades den i 34 undersökningsrutor. I gynnsamma biotoper kan flera par häcka nära varandra. I Vasa hittas härmsångaren enklast i maj-juni i strandlundar på Vasklot eller i Gerby, Metviken och Sunnanvik.