Förbigå menyn

Bergfink

Fringilla montifringilla

Bergfink. Bild  Aaro Toivio.

Allmänt. Bergfinken är en typisk tätting i norra Finland och speciellt i Skogs- och Fjäll-Lappland. De häckande bestånden av arten har varit relativt stabila under de senaste åren. Under kalla vårar stannar bergfinken och häckar i södra Finland.

  • Längd 16 cm
  • Häckar i träd
  • Övervintrar i Väst- och Mellaneuropa
  • Livnär sig på frön och insekter

Livsmiljö. I norra Finland häckar bergfinken i skogar, i tvinvuxna björkar och i utkanten av myrar.

Förekomst i Vasa. Bergfinken hittades i ca 20 undersökningsrutor under de år karteringen pågick. Observationerna gjordes i huvudsak i de frodiga löv- och blandskogarna i dalgångarna.