Förbigå menyn

Enkelbeckasin

Gallinago gallinago

Enkelbeckasinen kan stundom ses sittande i toppen av ett träd. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Enkelbeckasinen är en av de talrikaste vadarfåglarna i Finland. På våren ekar dess ”bräkande” läte på myrar, strandängar och våtmarker, särskilt under de dunkla timmarna på kvällar och nätter. Det bräkande lätet bildas av luftströmmar som får enkelbeckasinens yttersta, styva stjärtfjädrar att vibrera under spelflykten.

  • Längd 26 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtlighet
  • Flyttar till vintern till Väst- och Sydeuropa. Några enstaka individer försöker övervintra på Åland och på västkusten.
  • Födan består i huvudsak av mask, blötdjur, växtdelar och frön.

Livsmiljö. Myrar, strandängar, våtmarker och dikesrenar

Förekomst i Vasa. Enkelbeckasinens förekomst i Vasa är koncentrerad till dalområden och till Långskäret väster om Sundom. Iakttagelser som tyder på häckande enkelbeckasiner har gjort i ca 70 undersökningsrutor. Enkelbeckasinen saknas på bebyggda områden och på Söderfjärdens åkrar.