Förbigå menyn

Stadsdelen med rutnätsplan

Nygatan. Bild Hanna Kalliomaa 2009.

Den del av Gamla Vasa som följer en rutnätsplan avgränsas av Ruinerna, De försvunna trädgårdarna, Korsholms kyrka, Hovrättsallén och Trädgårdsgatan. Stadsdelen med rutnätsplan är ett lugnt bostadsområde där de storvuxna träden skapar en parklik och trivsam stämning. Köpmansgatan delar området i två delar som avviker något från varandra till atmosfären. Det östra området, östra stadsdelen, består nästan enbart av trädgårdar med egnahemshus i två våningar byggda på 1900-talet medan det västra området, västra stadsdelen har ett annat uttryck då egnahemshusen samsas med småvåningshus. I den västra stadsdelen intill Köpmansgatan finns Wasastjernas hus som klarade sig undan branden år 1852. Huset fungerar nu som Gamla Vasa museum.

Tidigare fanns bybebyggelse med slingrande vägar, som är typiska för små byar, på Gamla Vasas område. När stadsdelen sakta men säkert byggdes enligt stadsdelsplanen från 1654 ändrades området från en liten by till stadsmiljö med en rutnätsplan. Hela Gamla Vasa omfattades alltså ursprungligen av rutnätsplanen och utgjorde ett tätt bebyggt område. Gamla Vasa förstördes därför också nästan fullständigt i branden år 1852. Det nuvarande bostadsområdet, som ännu följer rutnätsplanen från tiden före branden, började byggas upp först på 1920-talet. På 1930-talet inleddes arbetet med att förbättra områdets gator och byggandet övervakades mera noggrannt. Byggandet startade i den östra stadsdelen och den västra stadsdelen bebyggdes först på 1940-50-talet. På bostadsområdet finns en del lämningar av bl.a. gamla källare, stengrunder och -murar, men även den gamla växtligheten har bevarats och i trädgårdarna i området används i huvudsak traditionella växter.

Stadsdelen med rutnätsplan i Gamla Vasa är ett trevligt område att röra sig i året runt. Stämningen på området skapas främst av byggnaderna från början av 1900-talet och de gamla träd och buskar som ramar in de smala gatorna som går genom bostadsområdet. Gatorna och tomterna med sina byggnader och den rika växtligheten ger gatuområdet en korridorlik känsla. På sina ställen skapar träden tunnlar medan öppnare rum uppstår där växtligheten längs gatan är låg. Grönskan är dominerande på hela området med rutnätsplan och tack vare detta är den bästa årstiden att besöka området givetvis sommaren.

Längs Västra Långgatan växer ekar som klarade sig när Vasa brann. Bild Hanna Kalliomaa 2009.