Förbigå menyn

Fiskstranden

År 1867 lät kommerserådet C. G. Wolff bygga en stenbrygga i västra ändan av Vasaesplanaden. Sedermera donerades bryggan till staden. Området anvisades för skärgårdstrafiken och fick namnet Fiskstranden år 1890. Det blev en viktig knutpunkt för handeln mellan skärgårdsbor och stadsbor. Den första fiskhallen stod färdig 1906.

År 1887 inleddes regelbunden förbindelsetrafik mellan staden och Strömsö. Båtarna stannade också vid de största villornas bryggor. Trafiken blev allt livligare i början av 1900-talet, och exempelvis år 1908 trafikerade förbindelsebåtar regelbundet sträckan mellan Vasa och bland annat Oravais, Replot, Björkö, Sundom, Malax och Korsnäs. Förbindelsetrafiken upphörde 1975–1976 eftersom landhöjningen och de många grynnorna hade gjort rutterna för svåra att trafikera. Även fiskebestånden minskade till följd av landhöjningen redan från och med 1500-talet.