Förbigå menyn

Sunnanvik

Lund i Sunnanvik. Bild Jan Nyman.

Utflyktsmålet Sunnanvik ligger ca 3 km sydost om stadens centrum. Området ligger i landskapsstrukturens strandzon. Det omges av Södra stadsfjärden, men gränsar till Sunnanviks bostadsområde i norr. Gamla Vasa kanal delar området i två delar. Till följd av landhöjningen höjer sig grynnor och kobbar ur havet utanför Sunnanvik. Områdets natur består av grunda havsvikar, delvis vassbevuxna, och frodiga löv- och blandskogar. Områdets aspar är viktiga för flygekorren och gamla trädgårdsväxter, som ungersk syrén, växer på platser där det tidigare funnits villabebyggelse.

I Sunnanvik har över 70 häckande fågelarter iakttagits. Av skogsfågelarterna finns gransångare, trädgårdssångare, lövsångare och mindre hackspett. På området finns också många olika strandfågelarter. Vid stränderna kan man se bl.a. skäggdopping, gräsand, bläsand och skedand. På kobbarna utanför Beckbruksholmarna finns mycket måsfåglar, som gråtrut, fiskmås och tärnor. Under de senaste somrarna har man dessutom kunnat få syn på grågås, sångsvan och storskarv utanför Sunnanvik.

Havsvikarna kantas ställvis av vass, som erbjuder ett bra skydd åt sjöfåglar och strandområdenas sparvfåglar. Måsar och tärnor trivs på grynnorna och klobbarna som landhöjningen skapar. I strandskogarna häckar förutom de vanliga skogsfåglarna även näktergal, grönsångare och härmsångare, som är sällsynta arter i Vasa.

Sunnanviks stränder är ett bra utflyktsmål från tidig vår ända till september. De vackraste fågelkonserterna hör man mellan april och juni och den bästa tidpunkten för fågelutfärder är under de tidiga morgontimmarna från klockan fem och framåt. Under goda isvintrar kan man promenera eller skida på isen utanför Sunnanvik. Vasa stad drar upp skidspår på Södra Stadsfjärden och Sunnanvik är en bra plats att starta på.

Bro till Fårskär i Sunnanvik. Bild Christine Bonn.