Förbigå menyn

Huutoniemen koulu

Huutoniemen koulu är en finskspråkig skola med årskurserna 1–6. Förutom klasslärarna har skolan tre speciallärare, en språklärare och två S2-lärare (finska som andra språk). Vi vill ge eleverna en bra grundläggande undervisning. I lärandet betonar vi samverkan.

I Huutoniemen koulu är det inte tillåtet att mobba. För att motverka mobbningen är förebyggande verksamhet särskilt viktigt, och vi lär oss sociala och emotionella färdigheter på ett sätt som passar för elevernas ålder på varje klass.

På vår skola genomför vi också så kallad OK-verksamhetsmodell (en modell för uppförande), som genomförs på varje skola i Vasa stad. Med modellen strävar man efter att hos eleverna förankra bra beteendemönster som anknyter till arbetsro, sammanhållning, socialt beteende, uppförande och tolerans.

Språkberikad undervisning

I Vasa erbjuds språkberikad undervisning i tre finskspråkiga skolor med årskurserna 1–6: Huutoniemen koulu, Tervajoen koulu och Onkilahden yhtenäiskoulu. Eleverna deltar automatiskt i språkduschar i svenska, vilket gör att man inte behöver söka särskilt till den språkberikade linjen.

Grön flagg-skola

Huutoniemen koulu är en Grön flagg-skola. Vi följer Föreningen för miljöfostran FEE Suomis principer för hållbar utveckling och lär oss att respektera miljön. Enligt vårt Grön flagg-program har varje klass miljörelaterad verksamhet.

 • 1-klassarna får rådgivning om avfallssortering. Klasserna bekantar sig med Gamla Vasa.
 • 2-klassarna bekantar sig med temat Energiska Vasa och besöker Vasa Elektriska.
 • 3-klassarna får rådgivning om avfallssortering och återvinning. Klasserna bekantar sig med havsnära Vasa, världsarvsområdet och Terranova.
 • 4-klassarna lär sig en hållbar livsstil i vardagen i skolan, deltar i naturskolan och bekantar sig med den byggda miljön i Vasa genom att besöka museer, konstutställningar eller bibliotek.
 • 5-klassarna bekantar sig med temat Energiska Vasa och besöker Westenergy.
 • 6-klassarna bekantar sig med havsnära Vasa samt världsarvsområdet och dess historia.

Sätten i enlighet med Grön flagg-verksamheten som eleverna har tagit upp:

 1. Vi är trevliga kompisar till alla.
 2. Vi tar hand om oss.
 3. Vi tar hand om miljön och växterna.
 4. Vi tar oss till skolan helst till fots eller med cykel.
 5. Vi sorterar avfallet.
 6. Vi sparar energi.
 7. Vi tar så mycket mat som vi äter.
 8. Vi ordnar miljötemadagar.

Öppna Grön flagg-webbsidan här

I Grön flaggs anda har klasserna lektioner utomhus antingen klassvis eller tillsammans med parallellklasser under läsåret. Under ett läsår har Huutoniemen koulu 1–2 Grön flagg-temadagar. Temat för åren 2022–2023 är Ett sunt liv.

Skolteam

I vår skola verkar ett skolteam. Skolteamet har en representant från varje klass. Sjätte klass har två representanter. Skolteamet deltar aktivt i planeringen av skolvardagen tillsammans med ledarna för skolteamet. Skolteamet samlas regelbundet.

Samarbete med biblioteket

Skolan har ett nära samarbete med Träffpunkt Huudi, som är ett av Vasa stadsbiblioteks serviceställen och en ungdomslokal i bottenvåningen i Huutoniemen koulu.

Pedagogisk informatiker Leena Seppänen svarar för biblioteksverksamheten på Huudi.

Tillsammans bekantar vi oss med servicen och materialet på biblioteket. Klasserna går på biblioteket varje vecka. Vi utnyttjar många olika sätt för att uppmuntra eleverna att läsa. Vi strävar efter att hitta något lämpligt att läsa för var och en. Eleverna avlägger läsdiplom, får boktips och tipsar varandra, och biblioteket är en av våra lärmiljöer.

Föräldraförening

I Huutoniemen koulu verkar den aktiva föräldraföreningen Hutskin koulun vanhempainyhdistys ry.

Föreningen deltar i skolfotograferingar och ordnar olika evenemang, så som diskon.

Föräldraföreningen ger finansiellt stöd för varje skolklass för bussresan och inträdesavgiften till ett resmål i Vasa som följer läroplanen och skolans årsplan.

Föräldraföreningen har en Facebook-sida, som kan hittas med namnet Hutskin koulun vanhempainyhdistys. Föreningens e-postadress är hutski.vanhemmat@gmail.fi.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post