Förbigå menyn

Daghemmen i Roparnäs, Klemetsö, Melmo, Bobäck och Orrnäs

Undersidor

 • Huvikummun päiväkoti

  Centralgatan 17, 65320 Vasa

  Verksamhetsidén i Villekulla daghem är att skapa en positiv miljö för barnets uppväxt med utgångspunkten i estetik och social gemenskap.

  Minna Herttua-Niemi
  Daghemsföreståndare
  Mobiltelefon
  040 765 5769
  minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi

   

 • Klemettilän päiväkoti

  Smedsbyvägen 16, 65100 Vasa

  daghem

  Klemettilän päiväkoti är ett litet och hemtrevligt daghem på Dammbrunnens parkbetonade och naturnära område invid en skog.

  Daghemmet har förlängd öppettid. Daghemmet är öppet vardagar kl. 6.00-22.00 enligt barnens vårdtider. Till daghemmet kan sådana familjer söka som på grund av föräldrarnas arbete eller studier har behov av längre vårdtid.

  Annele Sillanpää
  Daghemsföreståndare
  Telefon
  040 537 6448
  annele.sillanpaa@edu.vaasa.fi

 • Purolan päiväkoti

  Lystitie 2, 65300 Vaasa

  I Purolan päiväkoti sker verksamheten i smågrupper och både de kommunspecifika och riksomfattande läroplanerna iakttas.

  Daghemmets fokusområden är mindre grupper, tid för alla, musikstunder för hela huset, studerande av närmiljön, inlärning av lekfärdigheter och mångsidig fysisk aktivitet.

  Minna Herttua-Niemi
  Daghemsföreståndare
  Telefon
  040 765 5769
  minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi

 • Taikametsän päiväkoti

  Axel Mörnesvägen 2, 65320 Vaasa

  Taikametsän päiväkoti är ett hemlikt daghem med mångsidig verksamhet. Vi anser det vara viktig att lära sig sociala färdigheter, samarbete mellan grupper och verksamhet i mindre grupper.

  Annele Sillanpää
  Daghemsföreståndare
  Telefon
  040 537 6448
  annele.sillanpaa@edu.vaasa.fi

 • Teeriniemen päiväkoti

  Svangatan 8, 65320 Vasa

  daghem

  Daghemmets verksamhetsidé är att uppmuntra och inspirera barnen till glada gemensamma aktiviteter och lärande i en trygg uppväxtatmosfär som sporrar till lek.

  Citat ur det egna husets sång: “Lapsen aika kultaa on, arvokkaampaa muuta ole ei, arjen ihmeet leikkien, saan mä oppia.”

  Virpi Lähteenmäki
  Daghemsföreståndare
  Telefon
  040 180 1314
  virpi.lahteenmaki@edu.vaasa.fi

 • Trollbergets daghem

  Axel Mörnesvägen 1, 65320 Vaasa

  Vårt daghem är beläget i en lugn och naturnära miljö i Roparnäs. Vi har en stor gård och en egen ”Trollskog”, som stimulerar och inbjuder till spontan och fantasifull lek samt möjliggör varierande fysisk aktivitet dagligen.