Förbigå menyn

Pikkuonnin päiväkoti

Ömhet, kreativ galenskap och god omsorg!

Utgångspunkten är att erbjuda barnen och deras familjer individuell och högklassig småbarnspedagogik genom att finnas nära barnet och familjen. Bekanta och trygga vuxna samt en hemlik miljö är vårt lilla daghems styrkor. Alla vuxna bär ansvar för barnen och för en smidig verksamhet.  Allas styrkor beaktas i daghemmets verksamhet.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Muumit, under 3 år
  • Röllit, 4 – 5 åringar
  • Eskarit, förskola.

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.00-17.00