Förbigå menyn

Tervajoen päiväkoti

Vårt daghem är finskspråkigt.

Verksamhetsidé:

Mångsidig verksamhet i egna moderna lokaler, där barnets växande, lärande och intresseobjekt har beaktats. Vi är närvarande med barnen.

Fokusområden:

 • smågruppsverksamhet
 • lärande genom lek
 • verksamhet som utgår från barnet och familjen
 • tid för lek
 • gemensamma sång- och gympastunder för hela daghemmet
 • vi är med i det riksomfattande projektet ”Ilo kasvaa liikkuen”.
 • iPad i användning i vardagen

Barngrupper

Barngrupper:

 • Maahiset 3 – 4 åringar
 • Menninkäiset 1 – 2 åringar
 • Viskarit 5-åringar
 • Eskari, förskoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

 • 6.00-17.00