Förbigå menyn

Tervajoen päiväkoti

Vårt daghem är finskspråkigt.

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik (0-5 år) och förskoleundervisning (6 år).

Verksamhetsidé:

Mångsidig verksamhet i egna moderna lokaler, där barnets växande, lärande och intresseobjekt har beaktats. Vi är närvarande med barnen.

Fokusområden:

 • smågruppsverksamhet
 • lärande genom lek
 • verksamhet som utgår från barnet och familjen
 • tid för lek
 • gemensamma sång- och gympastunder för hela daghemmet
 • vi är med i det riksomfattande projektet ”Ilo kasvaa liikkuen”.
 • iPad i användning i vardagen

Barngrupper

Barngrupper:

 • Maahiset
 • Menninkäiset
 • Viskarit
 • Eskari

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

 • 6.00-17.00

Apulaisjohtaja

Annukka Vilpakka

+358 401 687 553

annukka.vilpakka@edu.vaasa.fi