Förbigå menyn

Rödluvans daghem

Rödluvans daghem är ett tvåspråkigt skiftvårdsdaghem på Högbacken, vilket betjänar familjer där föräldrarna på grund av sitt arbetes eller sina studiers natur för sina barn i åldern 0–6 år utöver småbarnspedagogik samt förskoleundervisning behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Rödluvans daghems verksamhet följer Vasa stads plan för småbarnspedagogik.

I vårt daghem lyssnar vi till barnet och bemöter det på ett äkta sätt i en verksamhet som möjliggör att barnet är delaktigt.  I temaarbete varierar smågruppernas sammansättning enligt barnets ålder och intresseobjekt.

I daghemmets närmiljö finns bl.a. ett allaktivitetsgrönområde, ishall och havsstrand, vilka vi dagligen utnyttjar som lärmiljöer. Mångsidig fysisk aktivitet och lärande utomhus betonas i vår verksamhet.

Skiftesvård

I Rödluvans daghem genomförs en målinriktad småbarnspedagogik också på eftermiddagar, kvällar och veckoslut. För att trygga ett övergripande välbefinnande för barnet i skiftvård betonas ett intensivt samarbete med vårdnadshavarna.

Barngrupper:

Barngrupper:

 • Björnboet, flexibel grupp, skiftesvård
 • Kanin, under 3-åringar
 • Hirvi, förskoleundervisning (finsk)
 • Ilves, förkoleundervisning (finsk)
 • Ketunpesä, flexibelgrupp, skiftesvård (finsk)
 • Kissa, under 3-åringar (finsk)
 • Kauris, 3–5-åringar(finsk)
 • Majava, 3 – 4-åringar (finsk)
 • Mäyrä, 1 – 4-åringar (finsk)
 • Näätä, 5-åringar (finsk)
 • Siili, under 3-åringar (finsk)
 • Vargarna, 5-6åringar förkoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Sunnanvik, Högbacken och Sandviken 

Inkerinpuiston päiväkoti

Suvilahden päiväkoti

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

English Playschool

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

 • 040 684 0110 Björnboet

 • 040 165 9752 Hirvi

 • 040 684 0428 Ilves

 • 040 164 9986 Kanin

 • 040 165 9575 Kauris

 • 040 543 1012 Ketunpesä

 • 040 164 9785 Kissa

 • 040 684 0393 Majava

 • 040 352 2535 Mäyrä

 • 040 537 1141 Näätä

 • 040 550 6984 Siili

 • 040 1649789 Vargarna

Adress

Vi har öppet

 • Skiftesvård