Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Rödluvans daghem

Rödluvans daghem är ett tvåspråkigt skiftvårdsdaghem på Högbacken, vilket betjänar familjer där föräldrarna på grund av sitt arbetes eller sina studiers natur för sina barn i åldern 0–6 år utöver småbarnspedagogik samt förskoleundervisning behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Rödluvans daghems verksamhet följer Vasa stads plan för småbarnspedagogik.

I vårt daghem lyssnar vi till barnet och bemöter det på ett äkta sätt i en verksamhet som möjliggör att barnet är delaktigt.  I temaarbete varierar smågruppernas sammansättning enligt barnets ålder och intresseobjekt.

I daghemmets närmiljö finns bl.a. ett allaktivitetsgrönområde, ishall och havsstrand, vilka vi dagligen utnyttjar som lärmiljöer. Mångsidig fysisk aktivitet och lärande utomhus betonas i vår verksamhet.

Skiftesvård

I Rödluvans daghem genomförs en målinriktad småbarnspedagogik också på eftermiddagar, kvällar och veckoslut. För att trygga ett övergripande välbefinnande för barnet i skiftvård betonas ett intensivt samarbete med vårdnadshavarna.

Barngrupper:

Barngrupper 1.8.2020 -:

 • Björnboet, flexibel grupp, skiftesvård
 • Kanin, under 3-åringar
 • Hirvi, förskoleundervisning (finsk)
 • Ilves, förkoleundervisning (finsk)
 • Ketunpesä, flexibelgrupp, skiftesvård (finsk)
 • Kissa, under 3-åringar (finsk)
 • Kauris, 5 – 6-åringar, förskoleundervisning (finsk)
 • Majava, 3 – 5-åringar (finsk)
 • Mäyrä, under 3-åringar (finsk)
 • Näätä, 4 – 5-åringar (finsk)
 • Siili, under 3-åringar (finsk)
 • Vargarna, 5-6åringar förkoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Sunnanvik, Högbacken och Sandviken 

Inkerinpuiston päiväkoti

Suvilahden päiväkoti

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

English Playschool

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

 • 040 684 0110 Björnboet

 • 040 165 9752 Hirvi

 • 040 684 0428 Ilves

 • 040 164 9986 Kanin

 • 040 165 9575 Kauris

 • 040 543 1012 Ketunpesä

 • 040 164 9785 Kissa

 • 040 684 0393 Majava

 • 040 352 2535 Mäyrä

 • 040 537 1141 Näätä

 • 040 550 6984 Siili

 • 040 1649789 Vargarna

Adress

Vi har öppet

 • Skiftesvård