Förbigå menyn

Rödluvans daghem

Rödluvans daghem är ett tvåspråkigt skiftvårdsdaghem på Högbacken, vilket betjänar familjer där föräldrarna på grund av sitt arbetes eller sina studiers natur för sina barn i åldern 0–6 år utöver småbarnspedagogik samt förskoleundervisning behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Rödluvans daghems verksamhet följer Vasa stads plan för småbarnspedagogik.

I vårt daghem lyssnar vi till barnet och bemöter det på ett äkta sätt i en verksamhet som möjliggör att barnet är delaktigt.  I temaarbete varierar smågruppernas sammansättning enligt barnets ålder och intresseobjekt.

I daghemmets närmiljö finns bl.a. ett allaktivitetsgrönområde, ishall och havsstrand, vilka vi dagligen utnyttjar som lärmiljöer. Mångsidig fysisk aktivitet och lärande utomhus betonas i vår verksamhet.

Skiftesvård

I Rödluvans daghem genomförs en målinriktad småbarnspedagogik också på eftermiddagar, kvällar och veckoslut. För att trygga ett övergripande välbefinnande för barnet i skiftvård betonas ett intensivt samarbete med vårdnadshavarna.

Barngrupper:

Barngrupper 1.8.2021 -:

 • Björnboet, flexibel grupp, skiftesvård
 • Flygekorren, flexibel grupp
 • Kanin, under 3-åringar
 • Hirvi, förskoleundervisning, utedaghemsgrup (finsk)
 • Ilves, förkoleundervisning (finsk)
 • Ketunpesä, flexibelgrupp, skiftesvård (finsk)
 • Kissa, under 3-åringar, skiftesvård (finsk)
 • Kauris, 5-åringar, skiftesvård (finsk)
 • Majava, 3-5-åringar, öppet 6.30-17.00 (finsk)
 • Mäyrä, under 3-åringar, skiftesvård (finsk)
 • Näätä, 3-6-åringar, förskoleundervisning (finsk), öppet 6.30-17.00
 • Siili, under 3-åringar (finsk), öppet 6.30-17.00
 • Vargarna, 5-6-åringar förkoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Sunnanvik, Högbacken och Sandviken 

Inkerinpuiston päiväkoti

Suvilahden päiväkoti

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

English Playschool

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

Adress

Vi har öppet

 • Skiftesvård