Förbigå menyn

Rödluvans daghem

Rödluvans daghem är ett tvåspråkigt skiftvårdsdaghem på Högbacken, vilket betjänar familjer där föräldrarna på grund av sitt arbetes eller sina studiers natur för sina barn i åldern 0–6 år utöver småbarnspedagogik samt förskoleundervisning behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Rödluvans daghems verksamhet följer Vasa stads plan för småbarnspedagogik.

I vårt daghem lyssnar vi till barnet och bemöter det på ett äkta sätt i en verksamhet som möjliggör att barnet är delaktigt.  I temaarbete varierar smågruppernas sammansättning enligt barnets ålder och intresseobjekt.

I daghemmets närmiljö finns bl.a. ett allaktivitetsgrönområde, ishall och havsstrand, vilka vi dagligen utnyttjar som lärmiljöer. Mångsidig fysisk aktivitet och lärande utomhus betonas i vår verksamhet.

Barngrupper:

Barngrupper 1.8.2023

 • Björnboet, flexibel grupp, skiftesvård
 • Kanin, under 3-åringar
 • Flygekorren, flexibel grupp
 • Hirvi, 5-6v. esiopetus, ulkoryhmä (huom. sijaistee osoitteessa Jyväskylänkatu 2)
 • Ilves, esiopetus
 • Ketunpesä, joustavan rakenteen ryhmä, vuorohoito
 • Kauris, 5-6v.. esiopetus, vuorohoito
 • Majava, 3-5v.
 • Mäyrä, alle 3v., vuorohoito
 • Kissa, alle 3v., vuorohoito
 • Näätä, joustavan rakenteen ryhmä
 • Siili, alle 3v.
 • Vargarna, 3-5-åringar

Skiftesvård

I Rödluvans daghem genomförs en målinriktad småbarnspedagogik också på eftermiddagar, kvällar och veckoslut. För att trygga ett övergripande välbefinnande för barnet i skiftvård betonas ett intensivt samarbete med vårdnadshavarna.

Utedaghemsgrupp

Rödluvans daghem har en finskspråkig utedaghemsgrupp som riktas till barn i åldern 5–6 år. I gruppen som fått namnet Hirvi ges också förskoleundervisning samt vid behov förberedande undervisning under förskoleåret.

Det finns plats för 21 barn i utedaghemsgruppen. I gruppen arbetar två lärare och en barnskötare inom småbarnspedagogik samt vid behov en grupphjälpare.

Inom utedaghemsverksamheten iakttas samma lagbundenheter som inom den småbarnspedagogik och förskoleundervisning som huvudsakligen ges inomhus i fråga om bland annat

 • planen för småbarnspedagogik
 • planen för förskoleundervisning
 • skiftvård
 • barnets rätt till småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen
 • småbarnspedagogikens klientavgifter.

De pedagogiska tyngdpunktsområdena i Rödluvans daghem är lek, att lära sig utomhus, emotionella färdigheter och kompiskonst, språkens rika värld och vardagskompetens, motion och matfostran.

Vi tillbringar största delen av tiden utomhus

Utedaghemsgruppen serveras frukost och mellanmål inomhus i Röda stugan på gården till daghemmet Suvilahden päiväkoti (Jyväskylägatan 2).

I övrigt tillbringar gruppen största delen av den aktiva tiden utomhus och rör sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Sitt ”huvudkvarter” har gruppen i skogen bakom Vasa ishall.

Utegruppen äter lunch utomhus, men barnen har möjlighet att vila och sova i Röda stugan.

Fördelar med naturen är upplevelser och aktivitet

Som en fördel med att röra sig i naturen anses att barnen kan uppleva olika saker, vara verksamma på olika sätt och fysiskt aktiva. Naturen aktiverar dem till att leka, hitta på och fundera. Naturens kretslopp, miljöfostran och närsamhället är naturliga delar av barnens dag inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

Att göra och uppleva tillsammans stärker gruppkänslan, barnens inbördes växelverkan, tilliten och gemensamma framgångar. Ute i naturen kan det vara lättare att koncentrera sig och stressen kan minska.

Fråga mer

Lärarna för gruppen Hirvi och daghemsföreståndaren svarar gärna på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss!

 • Lärarna för gruppen Hirvi, tfn 040 165 9752
 • Daghemsföreståndare Miia Raunio, tfn 040 829 2870

Ansökan till utedaghemsgruppen

Plats i utedaghemsgruppen söks på samma sätt som vid de övriga enheterna för småbarnspedagogik i Vasa stad.

Sök plats genom att fylla i en elektronisk ansökan.

 • 5-åringar:
  • Det går inte att med den elektroniska ansökan direkt ansöka till utedaghemsgruppen vid Rödluvans daghem utan önskemålet om grupp ska anges under punkten Mer information.
  • Ansökan är öppen året runt.
 • 6-åringar:
  • Anmälan till förskoleundervisningen sker med en elektronisk ansökan årligen i januari.
  • Vårdnadshavarna får anvisningar om hur de kan ansöka om en plats i utedaghemsgruppen för sina barn i samband med att vi meddelar om anmälan till förskoleundervisningen.
 • Småbarnspedagogikens servicehandledning hjälper till i alla frågor som gäller ansökan.

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Sunnanvik, Högbacken och Sandviken 

Inkerinpuiston päiväkoti

Suvilahden päiväkoti

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

English Playschool

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

Adress

Vi har öppet

 • Skiftesvård