Förbigå menyn

Suvilahden päiväkoti

Suvilahden päiväkoti finns i hjärtat av Sunnanviks bostadsområde, invid en idyllisk skog.

Vårt daghem är finskspråkigt.

I vårt daghem genomför vi högklassig småbarnspedagogik som stärker barnets egna färdigheter, lärande och utveckling. Genom att göra barnet delaktigt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet möjliggör vi en verksamhet som utgår från barnet.

I vårt daghem syns kultur och kulturell mångfald, energifostran, flerspråkighet och språkmedvetenhet.

Den yrkeskunniga och kompetenta personalen anser att det är viktigt med lek, social interaktionsförmåga och egna vardagsfärdigheter för barnet. Vasas plan för småbarnspedagogik är grunden för hela vår verksamhet.

-Varje dag är värdefull för barnet –

Barngrupper

Barngrupper:

  • Vipeltäjät, under 3 år
  • Vekarat, 3 – 5 åringar
  • Veijarit, 3 – 5 åringar
  • Vesselit, flexibelgrupp (1 – 5 åringar)

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Sunnanvik, Högbacken och Sandviken 

Inkerinpuiston päiväkoti

Punahilkan päiväkoti/Rödluvans daghem

Familjedagvård

De privata servicesedeldaghem:

English Playschool

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00