Förbigå menyn

Get Together Network

Sammanfattning av genomförda aktiviteter inom Get Together Network, ett nätverk för alla som flyttat från utlandet till Vasa pga. arbete, som maka/make eller pga. studier och för alla som intresserar sig för internationell samverkan.

Under projekttiden var målsättningen med Get Together -nätverket att via sammankomster, informationstillfällen och annan verksamhet, göra det så smidigt som möjligt för inflyttade i vår region att rota sig, att hitta meningsfulla fritidsintressen och att erbjuda möjligheter till nätverkande och till att träffa nya människor. Nedan en sammanfattning på genomförda arrangemang.

How to Manage the Dark Season - webbinarium 10/2022

Hur hanterar man den mörka årstiden? Inspirerade av det positiva mottagandet från  förra årets infosession, återkom vi till denna frågeställning även hösten 2022.

Programmet denna gång omfattade tips och goda råd för att stärka det egna välmåendet från psykoterapeut Elina Pajunen från Terapicenter Avara och från specialkunniga Elina Viitasaari från Österbottens kriscenter Valo.

Ivonne Carlos och Melissa Ferrari, som bägge bott i Finland ca två år, delade med sig av sina personliga erfarenheter om de finska höst- och vintermånaderna. Ivonne nämnde bl.a. att hon är en person som trivs hemma och att hon hittat intresset för skötsel av grönväxter. Melissa däremot berättade om att hon trivs väldigt bra med olika uteaktiviteter även på vintern. Dessutom tipsade hon om att inleda någon ny hobby som du under vintern kan förkovra dig i och därmed ha en målsättning att försöka uppnå.

Vinterklädsel och vikten av att använda reflex diskuterades också – fler tips hittar du här.

Kvällen avslutades med en avslappningsövning av Paulina Haavisto.

Welcome to Vaasa & Meteoria Söderfjärden - 09/2022

På onsdag 28.9 besökte en grupp på över 60 personer Meteoria Söderfjärden – det unika besökscentret mitt i Finlands vackraste meteoritkrater.

Meteoria Söderfjärden in pictures

Den engelskspråkiga Welcome to Vaasa -föreläsningen arrangerad 21.9 av Alma, erbjöd stadens nya invånare intressant information om staden och dess serviceutbud.

Welcome to Vaasa in pictures

Summer Get Together - 06/2022

På midsommarveckans tisdag samlades vi i Metviksparken för en kväll med olika spel och dans, men framför allt trevlig samvaro.

Outdoor Summer Get Together 21.6 Vaasa –  in pictures

Spring Get Together - 05/2022

Den 11.5 arrangerades Spring Get Together i Almas utrymmen. Kvällen öppnades av stadsdirektör Tomas Häyry och besökarna fick prova på handarbets-, kultur- och dansworkshopar samt framför allt, träffa nya människor. Welcome Office 10-åriga verksamhet i Vasa firades med en smaskig hallontårta!

Spring Get Together 11.5 Vasa – in pictures

Samma dag arrangerades i Karleby den första International Kokkola Day. På dagen hölls seminarium och föreläsning i stadshuset, en guidad promenad kring Neristan och på kvällsfesten vid Welcome Office i stadsbiblioteket kunde man njuta av en modeuppvisning samt musikuppträdanden.

Possibilities to do Voluntary Work in Vaasa - webinar 02/2022

Ett antal olika föreningar berättade 15.2.2022 om de möjligheter till frivilligarbete de har att erbjuda. I det engelskspråkig  webinariet välkomnades alla intresserade att delta i de olika verksamheterna. Gällande krav på språkkunskaper, är det bra att ha lite kunskaper i svenska eller finska, men man kommer igång med engelska.

En inleding till temat framfördes av Vasa stads välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

Föreningarnas presentationer (pdf-filer):

Guidad promenad - 01/2022

Den guidade promenaden i Vasa centrum i januri 2022 lockade ca 45 personer. Deltagarna fick höra om stadens historia, dess invånare och dess byggnader.

Evenemanget var ett mycket uppskattat sätt att få en första inblick i staden. Dylika promenader kunde med fördel bli ett regelbundent återkommande inslag, t.ex. ett  par gånger i året.

Get Together Network - kick-off och planering 12/2021

I december 2021 började vi fundera på hur TCE -projektet kunde bistå i planeringen av ett nätverk och utformande av fritidsaktiviteter för personer, som av olika orsaker flyttat från utlandet till Vasa regionen.

Inbjudan till ett första planeringsmöte 2.12 på ALMA fick ett gott mottagande. Många intresserade var på plats för att ge sin egen syn och för att kommentera de övrigas idéer.

Det följande mötet arrangerades redan 16.12 med en sammanfattning av idéerna och information om redan existerande tjänster. På basen av presentationen och i samarbete med gruppen startade planeringen för av aktiviteter våren 2022.

How to Manage the Dark Season - webinar 11/2021

Hur hanterar man novembermörkret? Detta önskade vi hitta svar på i vårt webinarium “How to Manage the Dark Season”.

Näringsterapeut Katarina Mäkynen berättade om betydelsen av näring och motion. I sin presentation poängterade Katarina bl.a. hur regelbundna måltider, utnyttjande av vardagsmotion och goda sömnrutiner hjälper till att hålla energinivån uppe.

Quang Hoang, urprungligen från Vietnam, och Pablo Cisneros Chavira, från Mexico, delade med sig av sina erfareneheter och de utmaningar som de finska höst- och vintermånaderna medför. Båda var överens om, att eftersom den mörka årstiden infinner sig varje år, är det bäst att emotta den med positiv attityd. Speciellt viktigt är att hålla kontakten med vänner och laga mat tilsammans, lyssna på musik, se på filmer och hålla sig aktiv. När dagarna är som kortast, rekommenderade Pablo att utnyttja t.ex. matpausen till en kort promenad utomhus.

Vinterklädsel, cykling vintertid samt vikten av att använda reflex diskuterades också – fler tips här!