Förbigå menyn

Delprojekt

Presentation av de mångsidiga åtgärder som projektets delaktörer, YA, Vamia, Linginno och Karleby stad, har åstadkommit för att göra vår region och vårt arbetsliv så välkomnande som möjligt åt internationella invånare.

Yrkesakademin i Österbotten

YA har utarbetat ett nätbaserat skolningsmaterial som ger hela er arbetsgemenskap kunskap och verktyg om hur ni genom att beakta mångfald kan jobba mer jämlikt, effektivt och språkstöttande.

Introduktion till skolningsmaterialet 

Utbildningspaketet i sin helhet – I en internationell arbetsgemenskap

Vamia

Vamia har i sitt delprojekt producerat videon, där företag från olika branscher berättar om sina erfarenheter gällande anställning av internationella talanger och hur de inverkat positivt på arbetsgemenskapen.

Devatus

Närpes Trä & Metall

Prohoc

Restaurant Bank

VAMM Steel

Vasa stad, serviceboende

Wärtsilä

Språkcenter Linginno, Vasa universitet

Linginno har erbjudit kurser i det finska och det svenska språket och kulturen åt studerande genast i det skedet då de erhållit sina antagningsbeslut till högskolestudier i Vasa. Under sommaren 2020 och 2021 hölls kurserna pga. corona helt på distans, men inför läseåret 2022-23 kunde man även genomföra en närstudieperiod för 20 studeranden.

Linginno: distansstudier kombinerat med närstudieperiod

Karleby stad

I delprojektet i Karleby har man vidtagit en lång rad med åtgärder för att säkerställa informationsflödet åt stadens internationella invånare. Nedan en sammanfattning om delprojektet i Karleby presentarad under projektets slutseminarium samt länkar till producerat material.

TCE_Kokkolan kaupunki

www.mykokkola.fi

My Kokkola -videot

Welcome to Kokkola -video