Förbigå menyn

Stöd till företag gällande internationell rekrytering

Behöver ert företag information och stöd i fråga om internationella rekryteringar? Vi har samlat information som kan hjälpa er vidare.

Tillväxt med internationella experter - stöd för relokation

Rikta kursen mot Finland -projektet erbjuder finansiering till sm-företag i samband med en rekrytering från utlandet. Målsättningen är, att göra relokationen för internationella talanger till Finland så smidig som möjlig. Det anställande företaget väljer vilka tjänstepaket de önskar köpa åt sin arbetstagare: tjänster som har att göra med de första praktiska åtgärderna i samband med en flytt till Finland (pris 2500€ + moms), tjänster anknytna till boende (pris 2500€ + moms) och tjänster till förmån för make/maka (1500€ + moms). Ersättningsandelen är 80%, dock högst 5000€/företag.

Tjänsteleverantör är Finland Relocation Services Oy. Komplett information om innehåll och ansökan hittas på www.kohtisuomea.fi

En sammanfattande broschyr hittas här 

Internationella medarbetare i arbetsgemenskapen

Som en delaktör i TCE -projektet har VAMIA producerat videon, där företag från olika branscher berättar om sina erfarenheter gällande anställning av internationella talanger och hur de inverkat positivt på arbetsgemenskapen.

Devatus

Närpes Trä & Metall

Prohoc

Restaurant Bank

VAMM Steel

Vasa stad, serviceboende

Wärtsilä

YA har utarbetat ett nätbaserat skolningsmaterial som ger hela er arbetsgemenskap kunskap och verktyg om hur ni genom att beakta mångfald kan jobba mer jämlikt, effektivt och språkstöttande. Under hösten 2022 planeras närskolningsdagar i Närpes och i Jakobstad.

Introduktion till skolningsmaterialet 

Utbildningspaketet i sin helhet – I en internationell arbetsgemenskap

Handbok för internationell rekrytering

Som en del av åtgärdsprogrammet Talent Boost som koordineras av arbets- och näringsministeriet, har projektet Rikta kursen mot Finland (ESF) sammanställt en omfattande handbok innehållande ämnen som bör beaktas när man överväger rekrytering av en internationell arbetstagare.

Hela handboken och en sammanfattning hittas här.

Coachning för små och medelstora företag

IMAGO-projektet stöder sm-företag i rekryteringsprocessen

Det nationella IMAGO-projektet stöder speciellt små och medelstora företag på olika håll i Finland som kämpar med bristen på arbetskraft. Projektet erbjuder avgiftsfri coachning där företaget får stöd och praktiska verktyg för att utveckla arbetsgivarbilden, rekryteringskompetensen och arbetsgemenskaper med mångfald. Projektet koordineras av Birkalands TE-byrå, finansieras av programmet för mångfalden i arbetslivet och genomförs som en del i åtgärdsprogrammet Talent Boost. Samarbetspartner för själva utbildningen är Aava & Bang.

Den svenskspråkiga utbildningsdagarna kommer att arrangeras i september.

Tilläggsinformation:  imago@te-toimisto.fi

En starkare arbetsgemenskap med hjälp av arbetslivscoach 

Österbottens NTM-central förstärker kompetensen hos små och medelstora företag med internationell arbetskraft med hjälp av arbetslivscoachtjänsten. Arbetslivscoachen hjälper till med att identifiera utvecklingsområden, att kartlägga behov och skapa innovativa lösningar i arbetsgemenskaper med mångfald, för att öka arbetsplatskompetensen och arbetsvälmående gemenskapen. Arbetslivcoachtjänsten stöder färdigheterna för sm-företag i Österbottens NTM-centrals område att fungera som arbetsgivare för internationell arbetskraft. På samma gång främjas den internationella arbetskraftens delaktighet och inkludering i den finländska arbetsmiljön och samhället.

Med denna kostnadsfria coachning kan företagen få fler möjligheter till bättre arbetsgemenskap vad gäller trivsel och produktivitet!

Tilläggsinformation:

  • Torbjörn Strand, arbetslivscoach, Österbottens NTM-central
  • torbjorn.strand@ntm-centralen.fi; +358 295 028 636