Förbigå menyn

Abborrvägens studentby (ak1107)

Målet är att undersöka möjligheterna att utveckla området och skapa förutsättningar för utbyggnad och utveckling av området samt eventuellt för ersättande av en del av byggnadsbeståndet med nybyggande.

Målet är ett trivsamt, fungerande och mångsidigt studentbostadsområde eller en studentby i närheten av centrum och högskolorna.

Planprocess

  1. Gällande plan

    Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvär har behandlats.

  2. Godkännande

    Stadsfullmäktige godkänner planen.

  3. Förslag

    Planförslaget läggs fram offentligt. Utlåtande om planen begärs av olika myndigheter och intressenter kan lämna in anmärkningar.

  4. Inledning 17.3.2020

Planläggningens e-post

Beredare