Förbigå menyn

Aktuella delgeneralplaner

  • Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för att hamnen och logistiken ska kunna utvecklas samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.