Förbigå menyn
Flygfoto

Salutorget planeringstävling

Till tävlingen anmälde sig 12 högklassiga arbetsgrupper. Av dem inbjuds till tävlingen:

  •  Funkia
  •  Loci maisema-arkkitehdit – Ramboll – Valoa
  •  MASU Planning
  •  VSU maisema-arkkitehdit Oy

Lycka till i tävlingen!

 

Vasa stad ordnar i samarbete med Finlands landskapsarkitektförbund en planeringstävling om salutorget i Vasa och dess närmiljö. Huvudvikten vid planeringen ligger på planering av salutorget som helhet. Vidare behövs lösningsförslag som stöder torgplanen i promenadcentrumområdet. Planer på idénivå önskas för området från Handelsesplanaden norr om torget till Sandögatan samt korsningen mellan Vasaesplanaden och Handelsesplanaden. Dessa planer ska förbättra trivseln och tillgängligheten i promenadcentrum.

Målet med planeringstävlingen är att åstadkomma en genomförbar lösning, som ökar aktiviteten och trivseln i området, som är stadsbildsmässigt och landskapsarkitektoniskt högklassig och som kan användas som grund för den fortsatta planeringen av projektet. Lösningen måste stödja de kulturhistoriska värdena, livskraften och trivseln i centrum och öka stadsmiljöns mångfald. Centralt är också att beakta att området är tillgängligt och barnvänligt.

Det är fritt att anmäla sig till tävlingen för multiprofessionella arbetsgrupper som är insatta i utformningen av offentliga uteplatser. Anmälningsförfarandet och urvalsgrunderna för de tävlande har presenterats i upphandlingsannonsen, som publiceras 11.3.2022 i portalen Tarjouspalvelu.fi på adressen https://tarjouspalvelu.fi/teese. Bland dem som har anmält sig väljer juryn fyra arbetsgrupper som bjuds in till tävlingen. Ett planeringsarvode på 20 000 euro kommer att betalas till varje arbetsgrupp. Det primära syftet är att den arbetsgrupp som vinner tävlingen ska göra ytterligare en plan för området.

Tävlingsprogram

Bilagor under anmälningsskedet

Ilmoittautumisvaiheen kysymyksiä ja vastauksia 22.3.2022

Juryns protokoll

Länkar:

Finlands landskapsarkitektförbunds tävlingsregler: https://www.m-ark.fi/kilpailut/kilpailusaannot/
Vasa stads karttjänst: https://kartta.vaasa.fi/IMS/sv/Map
Delgeneralplan för centrum: www.vaasa.fi/sv/delgeneralplan-for-centrum-2040/
Vasa stads esplanader och brandgator RKY: http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1708
Tillgänglighetskartläggningar från området: https://www.arcgis.com/apps/dashboards/9ed75984cd8a44b6a4d13e3b4376f5a5
Barnvänlig kommun modell: https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/

Tidtabell

Tävlingsinbjudan publiceras i portalen Tarjouspalvelu.fi  11.3 på adressen www.tarjouspalvelu.fi

Frågor om tävlingen ska skickas via portalen Tarjouspalvelu.fi senast 17.3 före kl. 15.00. Frågorna besvaras senast 22.3.

Anmälan till tävlingen går ut 29.3.

Val av tävlande senast 6.4.

Tävlingstiden går ut och arbetena ska lämnas in senast 8.7 kl. 15.00.

Invånarna kan kommentera planerna under juli-augusti 2022.

Syftet är att tävlingsresultatet ska publiceras under höst 2022.