Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Opettajat keskustelee

Projektverksamhet

Med hjälp av stadens projektverksamhet strävar vi efter att i stor omfattning utveckla nya innovativa metoder för att såväl utveckla stadens egen verksamhet somt att garantera välbefinnandet hos stadens invånare och ett välmående näringsliv.

Till stadens projektstrategi hör att utöka och inrikta stadsorganisationens projektverksamhet mer noggrant än tidigare på strategins huvudfokusområden.

Vi utökar projektverksamheten både inom stadsorganisationen och i samarbete med olika organisationer och intressentgrupper i närområdet, hela Finland och utomlands. Vår uppgift är även att stöda Vasaregionens aktörer genom att dela ut s.k. kommunal medfinansiering som behövs inom projekten.

Vasa stad tar i bruk ett nytt projektportföljsystem före utgången av år 2019. Detta system ger stadens ledning bättre möjligheter än tidigare att följa med situationen för och omfattningen av hela projektverksamheten inom stadsorganisationen. I och med det nya systemet utbildar vi personalen och organiserar stödet för projektverksamheten. Till dess används det nuvarande projektregistret.

Öppna Projektportföljen 

 

Ta kontakt