Förbigå menyn
ak1087 Ristinummen keskus asemakaava ilmakuva

Korsnästågets centrum (ak1087)

Att stöda gamla bostadsområdens livskraft är en del av stadens strategi och genomförandeprogram för markanvändningen. Målet är att med olika åtgärder stöda och utveckla Korsnästågets stadsdelscentrum, de olika funktionerna i det samt dess nåbarhet och tillgänglighet.

Detaljplaneändringsområdet Korsnästågets centrum gränsar i norr till Kapellbacksvägen, i väster till Fångstmannastigen, i öster till Gamla Vasa-gatan, i söder till Linjevägen. Planeringsområdet omfattar ca 12,8 hektar.

 

  1. Godkänd

  2. Laga kraft

  3. Förslag

  4. Aktuell 1.2.2019

Tilläggsinformation