Förbigå menyn

Kollektivtrafiknämnden

Nämnden lyder under stadsmiljösektorn.

Ordförande Kai Luoma
Vice ordförande Helena Boucht-Lindeman
Protokollförare Päivi Saukkoranta och i reserv Sebastian Rönnlund
Stadsfullmäktiges mandatperiod 10.10.2022-31.5.2025

Läs mera om kollektivtrafiknämnden

 • Gemensam kollektivtrafiknämnd som behandlar kommunerna Korsholms och Vasas gemensamma kollektivtrafikärenden (behörig vägtrafikmyndighet inom behörighetsområdet) är stadsmiljönämnden i Vasa, till vilken Korsholm ännu väljer en (1) ledamot (och dennas ersättare), som deltar i nämndens arbete när den behandlar gemensamma kollektivtrafikärenden.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare: controller Päivi Saukkoranta
  tel. 040 164 5373
  e-post paivi.saukkoranta@vaasa.fi
 • protokollförare: juristen vid tekniska sektorn Sebastian Rönnlund
  tel. 06 325 4013
  e-post sebastian.ronnlund@vaasa.fi