Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Rådet för kulturell mångfald

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Tilläggsuppgifter

Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, ledande socialarbetaren Sonja Sulkakoski
tel. 040 161 6380
e-post: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, ledande socialarbetaren Sonja Sulkakoski
tel. 040 161 6380
e-post: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Invandrarrådet sammanträder

torsdagar kl. 16.30, i Social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice, Krutkällarvägen 4 eller i Styrelsegården, Rådhusgatan 33