Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Gerby skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2020

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, rektorn Fredrik Sundell
tel. 040 581 3147
e-post: fredrik.sundell@edu.vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, rektorn Fredrik Sundell
tel. 040 581 3147
e-post: fredrik.sundell@edu.vaasa.fi

Gerby skolas direktion sammanträder

onsdagar kl. 19, i Gerby skola, adress Västerviksvägen 27.