Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Gerby skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Mötesprotokollen 2017

Andra protokollen för Gerby skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

protokollförare: Fredrik Sundell
tel. 040 581 3147
e-post: fredrik.sundell@edu.vaasa.fi

Andra protokollen för Gerby skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

protokollförare: Fredrik Sundell
tel. 040 581 3147
e-post: fredrik.sundell@edu.vaasa.fi

Gerby skolas direktion sammanträder

på onsdagar kl. 19, vid Gerby skola, Västerviksvägen 27