Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Gerby skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2022

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, rektorn Fredrik Sundell
tel. 040 581 3147
e-post: fredrik.sundell@edu.vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, rektorn Fredrik Sundell
tel. 040 581 3147
e-post: fredrik.sundell@edu.vaasa.fi

Gerby skolas direktion sammanträder

onsdagar kl. 19, i Gerby skola, adress Västerviksvägen 27.