Förbigå menyn
Nainen ja mies pyöräilemässä aurinkoisena päivänä. Taustalla näkyy vehreä puisto ja puita.

Mobilitetsveckan firas i Vasa genom gratis bussresor samt invigningen av Gerbys kvalitetskorridor

Europeiska mobilitetsveckan ordnas 16–22.9. I Vasa firas veckan genom invigningen av Gerbys kvalitetskorridor för gång och cykling 18.9 och genom bilfria dagen 22.9. Vasa stad erbjuder då gratis bussresor med kollektivtrafik Lifti.

Invigning av Gerby kvalitetskorridor 18.9

På måndag 18.9 kl. 17-19 firas invigningen av Gerbys kvalitetskorridor för gång och cykling i Metvikens aktivitetspark. Evenemanget är öppet för alla.

På evenemanget öppnas officiellt en ny, högklassig trafikled för gång och cykling som gör det möjligt att röra sig mellan de norra stadsdelarna och centrum smidigare och snabbare.

På programmet bl.a:

 • Vi bjuder på korv, kaffe och saft
 • Kom och prova på graffitimålning/Wasa Graffitilandia (med väderreservation) från kl. 17.30
 • Kaniner och får från Aava Kertun kotitila
 • Team Rynkeby: guidade cykelturer kl. 17.30 & 18.00
 • Vaasan kävelyklubi: promenader på egen hand, för barnen stämpelinsamling från kl. 16
 • Aktivitet som leds av Mailattaret
 • Priser erbjuds till de som har svarat på invånarenkäten

På evenemanget uppmärksammas samtidigt också Vasas grönområden. I den nationella enkäten om invånarnöjdhet tog Vasa nämligen den ledande platsen i skötseln av grönområden.

Åk gratis med buss 22.9

Under bilfria dagen 22.9 står Lifti-bussarna till invånarnas förfogande gratis från morgon till kväll, och det inkluderar den regionala linjen 30. Erbjudandet gäller inte servicebussarna.

− Vi vill sporra alla till ett hållbart färdsätt och till att med låg tröskel använda lokalbussarna. Nu har man en bra möjlighet att bekanta sig med Liftis tidtabeller och rutter gratis, säger kollektivtrafikexpert Anastassia Backlund.

Parking day 15.9

Genom Mobilitetsveckan deltar Platform, Ritz och Vasa stad gemensamt i internationella Park(ing) day 15.9.

Park(ing) day är ett offentligt, kollektivt projekt genom vilket människor runt om i världen beslagtar parkeringsplatser för en dag. På parkeringsplatsen kan man temporärt skapa en park, ett pop-up café, ett dansgolv eller t.ex. ordna en pingisturnering. Evenemanget fungerar som en kampanj för säkrare, grönare och mera jämställda stadsrum.

Vi beslagtar parkeringsplatserna på adressen Kyrkoesplanaden 20 kl. 17−22 för att ge uttryck åt konst, aktivism och kultur. I evenemanget deltar bl.a:

 • Elena Nestorova: Vapaapäivä/Ledig dag/A Day off (fr.o.m. kl. 12.00)
 • Johan Sandås: Ständig tillväxt/Jatkuva kasvu/Constant growth (fr.o.m. kl. 12.00)
 • DJ-kollektivet DeepDive Underground
 • Livemusik
 • Mer information om det internationella evenemanget Park(ing) Day

Mobilitetsveckan sporrar till att fundera över de egna valen av färdsätt

Under Europeiska mobilitetsveckan uppmuntras människor till att fundera över de egna dagliga valen av färdsätt och deras inverkan på miljön och samhället. Under veckan ordnar de europeiska städerna och kommunerna evenemang och främjar med sina egna åtgärder smarta färdsätt.

Redan med små ändringar i färdsätten kan man få till stånd stora besparingar. Det är både billigare och miljövänligare att gå, cykla och använda kollektivtrafik än att köra bil. Och genom att gynna de miljövänligare färdsätten kan man också minska bränsleförbrukningen.