Du är här

Om Vasa

Miljösektorn

Till miljösektorn hör miljöavdelningen och veterinärvården.

Till miljöavdelningens uppgifter hör miljöskyddets, hälsoskyddets och livsmedelsövervakningens myndighetsuppgifter. Verksamheten omfattar också övervakningen av marktäktsärenden och avfallshantering. I fråga om hälsoövervakningen bildar Vasa och Laihela ett samarbetsområde.
Målet är att främja en hälsosam och trivsam miljö samt en hållbar utveckling.

Veterinärvården erbjuder veterinärvårdsservice i Vasa och Laihela. Veterinärjour dygnet runt sköts i samarbete med grannkommunerna. Därtill övervakar veterinärvården kött- och mjölkproduktionen, iakttagandet av djurskyddslagen samt sköter förebyggande veterinärvårdsarbete.