Förbigå menyn
oppilas luokkahuoneessa_ elev i klassrum

Stöd för lärande

På den här sidan har vi samlat material och instruktioner om stöd för lärande. Materialet är riktat åt lärare inom den grundläggande utbildningen i Vasa.

Ukm

Kontaktuppgifter

Projektchef Outi Närvä