Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Hietasaari

Badstränderna

På alla badstränder finns en anslagstavla, en livboj och avfallskärl. För att garantera den allmänna trivseln önskar man att skräpet läggs i soptunnorna. Badvattenprofilen redogör för kvalitetskraven och övervakningen i fråga om badvattnet. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om badvattenprofiler gäller de fem största badstränderna i Vasa. Profilen finns i anslutning till informationen om badstranden.


Man kan bada vid Sandö och Smulterö badstränder igen.

Extra undersökningsresultaten av badvattnet pga. avloppsvattenläckage
Badvattenkvaliteten vid badstränderna i Vasa och i Laihela 6.-7.8.2018
 

Meddelande 10.9.2018: Man kan bada vid Sandö och Smulterö badstränder
Meddelande 7.9.2018: Rekommenderas att man inte badar vid Sandö och Smulterö
Meddelande 24.8.2018: Rekommenderas att man inte badar vid Sandö och Smulterö
Meddelande 20.8.2018: Badförbund vid Sandö och Smulterö pågår vidare
Meddelande 15.8.2018: Badförbud vid Sandö och Smulterö pågår fortfarande
Meddelande 13.8.2018: Badförbud vid Sandö och Smulterö pågår vidare
Meddelande 10.8.2018: Badförbud vid Sandö och Smulterö pågår
Meddelande 9.8.2018: Badbörbud vid Smulterö
Meddelande 9.8.2018: Badförbud vid Sandö och extra provtagning
Meddelande 8.8.2018: Förbjudet att simma vid Sandö

Allmänna simstränder

Sandö
(Centrum - Vasklot)
Badvattenprofil (pdf)
Övervakning på stranden dagligen 12.6–12.8 kl. 10–18.
Caféservice och gungor. I servicebyggnaden finns det WC, duschar och omklädningsrum.

Gustavsborg
(Centrum)
Badvattenprofil (pdf)
Dambad, omklädningshytt, utedass och gungor.

Abborön
(Sunnanvik)
Badvattenprofil (pdf)
Omklädningshytt,utedass och gungor.

Smulterö
(Brändö)
Badvattenprofil (pdf)
Omklädningshytt,utedass och gungor.

Strömsö
(Västervik)
Badvattenprofil (pdf)
Omklädningshytt, utedass, gungor och brygga.

Paradisön
(Vasklot)
Beachvolley planer

Vikinga
Omklädningshytt, utedass och gungor.

Storviken
Omklädningshytt, utedass och gungor.

Kronvik
(Sundom)
Omklädningshytt,utedass och gungor och brygga.

Merikart, Lillkyro
Norra stranden
Älvstrandsvägen 902

Merikart, Lillkyro
Södra stranden
Holttilastranden 7

Byaföreningarnas simstränder, Lillkyro

Järvenkylä
Saarenpää ,omklädningsrum.

Simstränder som underhålls av andra än Vasa stad

Campingplats
(Vasklot)
WC, brygga

Tropiclandia
(Vasklot)
WC

Badsträndernas läge finns i Vasas kartservice.