Förbigå menyn
Kädet

De nationella TYP-dagarna 6.9.-7.9.2022

De nationella TYP-dagarna ägde rum i Vasa 6.9-7.9.2022. Den här sidan innehåller material om evenemanget.

I enlighet med riktlinjerna för tillgänglighet var de otextade videorna från TYP-dagarna den 6 och 7.9.2022 tillgängliga cirka 2 veckor från publiceringen. Inspelningar kan frågas mira.pihlaja[at]vaasa.fi. Presentationsmaterial bifogas.

Tisdagens 6.9. material

Välkommen till TYP dagarna och Vasa
Virve Flinkkilä välfärdsdirektör, Vasa stad, välfärdstjänster
Sidor för Vasa välfärdstjänster

TYP igår, idag och imorgon
Timo Saari, överdirektör, NTM-centralen i Österbotten

Framtidens TYP
TYP och välfärdsområdena 2023 + TYP efter TE2024 reformerna

Lari Anttonens material
Lari Anttonen, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet

Jaana Heinonens material
Jaana Heinonen, specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet

Framtidens rehabiliterande arbetsverksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet efter 1.1.2024
Jaana Heinonen specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet

Min erfarenhet av rehabiliterande arbetsverksamhet
Jesse Sipiläinen, erfarenhetsexpert

Presentation av Vasas modell för rehabiliterande arbetsverksamhet
Jouni Nummi, ledande socialarbetare, Österbottens välfärdsområde

Mitt eget ansvar och min roll i helheten
Tom Pöysti

Onsdagens 7.9. material

Pitching – Något nytt och innovativt
1. Vasas substitutionsvård, Mika Nevasaari, mika.nevasaari[at]ovph.fi
2. Tammerfors service för arbetsförmåga, Mia Valtatie, mia.valtatie[at]tampere.fi
3. Ekonomirådgivningarna, Linda Holm, www.talousjavelkaneuvonta.fi
4. Helpparis mall för rehabiliterande arbetsverksamhet, Marika Porentola, marika.porentola[at]vaasa.fi
5. Vandas Panikkedja, Johanna Jutila, johanna.jutila[at]vantaa.fi
6. Toimintakyky selvittely osana palvelupolkua (video), material Talvikki Kontro, Hollolan kunta, talvikki.kontro[at]hollola.fi
7. Norra Österbottens TYPs FPA-modell (video), Anna-Liisa Lämsä
8. TYP-läkarmodell , Pudasjärvi (video), Anna-Liisa Lämsä

Jobbkanalen Ab
Juha Nummela, servicedirektör, Österbottens TE-byrå

Attityd som styrka i förändring
Kaj Kunnas

Sammandrag av Workshopparna
Hans Vikmans material

Avslutning
-Nästa TYP-dagar, vem tar emot utmaningen?

Resolution

Bilder från TYP-dagar: