Förbigå menyn

Studentexamen

Här hittar du information om hur studentexamen och studentskrivningarna är uppbyggda. Här finns också information till dig som redan är student samt information om anmälan och deadlines.

Studentskrivningarna kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivomgångar. Du anses ha påbörjat avlägga studentexamen när du första gången anmäler dig till ett studentprov. Efter avlagd examen kan du komplettera din examen med nya prov samt försöka höja tidigare avlagda prov.

Studentexamen innehåller minst fem prov. Provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla.

De övriga ämnena väljs ur följande ämnesgrupper:

  • provet i det andra inhemska språket
  • provet i ett främmande språk
  • matematikprovet
  • ett realämnesprov

Bilden illustrerar hur strukturen för studentexamen ser ut. Bilden visar 5 rutor för olika examensämnen. Det obligatoriska ämnet modersmål och litterartur är åtskilt från de övriga fyra. De fyra övriga rutorna har rubrikerna matematik, andra inhemska språk, främmande språk och realämnena.

Du behöver välja prov ur minst tre av de olika grupperna ovan. Minst ett prov måste bygga på den långa lärokursen (ex. MAA, EnA, FinA, FIM).

Realämnesprov ordnas i religion, livsåskådningskunskap, psykologi, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap.

Studerande kan dessutom avlägga ett eller flera extra prov utöver de fem prov som krävs för examen. Om den studerande vill, kan hen avlägga prov av olika lärokurser inom ett och samma examensämne. Prov av olika lärokurser i samma ämne kan dock räknas med endast en gång, till exempel lång och kort matematik.

Till dig som redan är student

Ta kontakt med studiehandledare Yvonne Grönlund i god tid för att få information och boka tid för anmälan till studentskrivningarna.

Kontaktuppgifter:
tfn. 0401448378
yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Anmälan och deadlines

I Studiehandledning 2 går vi igenom studentexamen och varje studerande gör då upp en individuell plan för sina studentprov.

Anmälan till studentprov sker via studiehandledaren. Deadline för vårens studentprov är november och deadline för höstens studentprov är maj.

Aktuella provdagar

Ta kontakt

Studiehandledare Yvonne Grönlund

tfn. 0401448378
yvonne.gronlund@edu.vaasa.fi

Kontaktuppgifter till övrig personal hittas under Vi som jobbar här.