Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anmälan till Pöl har inletts – understöd delas också ut till dem som skapar barnkultur

Publicerad: 4.4.2023

Anmälan till barnens kulturveckor Pöl som arrangeras i oktober har inletts. Anmäla sig kan man till och med 7.8. I år kan aktörerna också ansöka om understöd för produktion av programinnehåll för evenemanget. Ansökningstiden är 17.4–15.5.2023.

Pöl, som presenterar barnkultur från Vasa, ordnas 1–31.10.2023. Evenemangsmånaden Pöl, som i höstas ordnades för första gången, fick ett gott mottagande. Evenemanget produceras av ett omfattande nätverk av aktörer.

Under evenemangsmånaden presenteras stadens kulturutbud för barnfamiljer och ges utrymme för barnens egna alster. Program bjuds dessutom ut till småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. Barnens råd, som har sammanträtt i vår, har också kommit med programönskemål, som aktörsnätverket beaktar i sitt utbud.

Anmälningen till Pöl är öppen på Vasa stads webbplats vasa.fi/pol.  Aktörer som arbetar med barnkultur samt med barn och familjer bjuds med. Till Pöl kan man anmäla ett redan etablerat program eller innehåll som särskilt har planerats för Pöl. Anmäla sig kan man till och med 7.8.

Konstplask i Pölen – nya programmakare söks

I år delar Vasa stads kulturtjänster ut tre 500 euro stora Konstplaskunderstöd, med vilka programinnehåll i Pölen stöds.

Med ansökningsomgången söks nya evenemang, Konstplask, som ska genomföras under evenemangsmånaden och som riktar sig till barn under 12 år och till barnfamiljer. De kan vara föreställningar, inkluderande workshoppar eller realiseringar av olika konstformer såsom en parkkonsert eller ett skogsäventyr.

-Avsikten är att skapa glädje och minnesvärda kulturupplevelser för barn och barnfamiljer i Vasa. Samtidigt erbjuder vi en chans för olika grupper och aktörer att visa upp sitt kunnande, säger kulturpedagog Sanna Asikainen på Vasa stad.

Pölkuratorer väljer Konstplasken  

Bland dem som ansöker om att få delta i Konstplasken väljs de tre intressantaste förslagen. Kulturtjänster gör en första gallring och en pölkuratorgrupp som består av barn beslutar tillsammans med kulturpedagogen vilka Konstplask som förverkligas i Pöl.

-Vi vill producera nytt program för invigningen av Pöl 2.10.2023, som också är Vasas födelsedag. Evenemang för barnfamiljer önskas också på lördagarna under barnens kulturveckor på olika håll i Vasa, säger Asikainen.

De som ansöker om understöd kan vara konstnärer, kunniga och hobbyutövare inom den kreativa sektorn.

-Man får kläcka idéer vilt och också med olika samarbetsparter. De sökande kan satsa på att inkludera barn redan i det skede då förslagen planeras, sporrar Asikainen.

Ansökningstiden för Konstplasken är 17.4–15.5.2023. Valet görs senast 26.5. En fritt formulerad ansökan inom utsatt tid till kulturpedagogen: sanna.asikainen@vasa.fi.

Närmare ansökningsanvisningar på webbplatsen: vasa.fi/pol.