Förbigå menyn
Planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges presenterar planerna som gäller det nya bostadsområdet i Travdalen för förskolebarnen i daghemmet Lill Kasern

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Barnen vill ha ett friluftsbad och fler avgiftsfria hobbyer

Publicerad: 30.3.2023

En grupp femteklassare och förskolebarn fick under mars månad uttrycka sin åsikt bland annat om lekområdet i Travdalen samt evenemang för barn. Barnens råd är Vasa stads nya verktyg för att stärka delaktighetsmöjligheterna för barn i dagis- och lågstadieåldern.

Om förskolebarnen vid daghemmet Lill Kasern skulle få bestämma så skulle ett friluftsbad byggas i Vasa. Dessa förskolebarn fick under mars månad delta i första barnens råd i Vasa stad.

– Barnens råd är avsett som påverkningskanal för barn i lågklasserna och i daghem, där frågor från stadens aktuella projekt tas upp till diskussion med barnen som får komma med idéer, berättar planerare Anni Toivanen.

Pilotrundan av barnens råd hölls i början av mars. I den deltog klasserna 5A från enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu och Vikinga skola samt två förskolegrupper från daghemmet Lill Kasern.

Man frågade barnen om deras åsikter om de konstnärliga lekredskapen på Travdalens torg, om åtgärderna gällande modellen för Barnvänlig kommun samt om Pöl-evenemanget för barnkultur.

Röd häst med rutschkana och klättervägg

Alla barn fick komma med idéer genom att teckna och skriva gällande konstnärliga lekredskap till det framtida torget i Travdalen. Till det nya bostadsområdet i Travdalen kommer vasakonstnären Päivi Arenius ”lekskulptur” Cirkushästen att byggas upp med tiden. I den förenas lekredskap med konstverk.

Barnens förslag om Cirkushästen:

  • Svansen kunde fungera som rutschkana.
  • Till färgen kunde hästen vara brun, röd, rödvitrandig, blå eller prickig.
  • Hästens framdel kunde utgöra en klätterställning så att det går att ta sig till rutschkanan den inre vägen samt klättra upp till hästens huvud.
  • Hästen kunde vara en lekstuga.
  • Det kunde gå en tunnel mellan hästens ben.
  • Man kunde gå inuti hästen och där skulle säckstolar finnas.
  • En linbana kunde gå ned från hästens huvud.
  • Hästen kunde ha lampor som ögon.

Planeringen av lekredskapen i Travdalen genomförs tillsammans med konstnären, tillverkaren av lekredskapet och stadens konstarbetsgrupp.

– Jag ska se vilka önskemål som hör till de allra populäraste, men också ta enskilda briljanta idéer i beaktande när helheten planeras. Jag strävar alltså efter att beakta barnens önskemål vad gäller färgning av hästen, funktioner inuti och utanpå hästen samt parkens övriga lekredskap och element, berättar Arenius.

Önskemål om filmer och workshopar till barnens kulturveckor

För kulturveckornas del fick femteklassarna som deltog i rådet svara på frågor om vilken typ av evenemang de allra helst skulle delta och på vilken plats.  Pöl -barnens kulturveckor är ett evenemang som riktar sig till barn och barnfamiljer i Vasa och det hålls i oktober.

– Allra helst önskade sig barnen sådana evenemang där de själva får göra saker dvs. konstworkshopar och motion. Även filmvisningar önskades i hög grad. Barnens önskemål presenteras i nätverket för Pöl och tas i beaktande vid planeringen av evenemanget, berättar kulturpedagog Sanna Asikainen.

Vasa är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. En uppgift angående detta ämne gavs också till barnen som deltog i rådet. De fick rösta om de vill ha fler pulkabackar, pålitliga vuxna, ett friluftsbad, möjlighet att påverka skolmaten, en inomhuslekplats eller mer avgiftsfria eller förmånliga hobbyer.

– Röstningens alternativ har tagits fram av barnen i Vasa genom enkäten i kartläggningen för Barnvänlig kommun, i vilken hundratals barn i olika åldrar deltog under år 2022. Vid röstningen i barnens råd var de tre populäraste önskemålen friluftsbad, avgiftsfria och förmånliga hobbyer samt möjligheten för barn att påverka skolmaten, berättar Toivanen.

Arbetsgruppen för Barnvänlig kommun tar barnens behov i beaktande i den fortsatta planeringen.

Barnens råd har utvecklats i projektet Invånarenergiska Vasa. Miljöministeriet står som delfinansiär för projektet, som också är en del av programmet Hållbar stad.

– Målet är att alla skolor i årskurs 1–6 och daghem i Vasaregionen ska kunna ansöka om att få vara med i rådet under kommande år, berättar Toivanen.