Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för våren redan nu

Publicerad: 13.10.2023

Om ditt barn inte ännu har en småbarnspedagogikplats, men familjen redan vet om att i januari 2024 kommer ni att ha behov av en sådan till följd av jobb eller studier, lönar det sig att ansöka om en plats redan före utgången av oktober. Även en flytt till en annan småbarnspedagogikplats lönar det sig att ansöka om nu.

Då har man inom småbarnspedagogiken bättre förutsättningar att planera verksamheten och dela ut platserna så bra som möjligt enligt familjernas önskemål.

En småbarnspedagogikplats i Vasa kan man ansöka om året runt enligt familjens behov. Önskan är dock att ansökningarna om nya platser för våren ska lämnas in senast 31.10 om familjen redan vet att den behöver en plats på våren.

Ansök om en småbarnspedagogikplats för ditt barn

– Då vi får så många ansökningar som möjligt i tid för vårens del, kan vi bättre planera vår verksamhet och vid behov omforma t.ex. gruppernas struktur, berättar servicechef Maria Karvonen.

Flera platsönskemål i ansökan

Karvonen tipsar om att det lönar sig att alltid sätta flera platsönskemål i en ansökan.

– I ansökan får man ange tre önskemål, och det lönar sig absolut att göra det. I vissa områden, såsom i centrum, är det svårare att få en plats, så det lönar sig alltid att ange flera alternativ.

Även om det finns brist på småbarnspedagogikplatser i vissa områden såsom i centrum, lyckas man alltid anvisa en småbarnspedagogikplats för varje barn.

– Vår strävan är naturligtvis att så många familjer som möjligt ska kunna erbjudas en plats inom småbarnspedagogiken enligt familjens önskemål, t.ex. nära hemmet, tipsar Karvonen.

Ett nytt daghem i Orrnäs öppnar i mars 2024

I Orrnäs färdigställs ett nytt daghem för 150 barn våren 2024. Det nya finskspråkiga daghemmet kommer att ha totalt åtta grupper för barn i åldern 0–6 år.

Till början av mars är Teeriniemen päiväkoti verksamt i den gamla lokalen på tomten bredvid, och därifrån flyttar grupperna in i den nya byggnaden. Daghemmet tar också emot nya barn.

Det nya daghemmet finns på tomten bredvid det nuvarande, i korsningen av Orrnäsgatan och Svangatan, och det tas i bruk i mars 2024.

På servicehandledningen får man alltid hjälp

Hjälp med till exempel just att ansöka om en småbarnspedagogikplats får man vid småbarnspedagogikens servicehandledning.

– Vi ger familjerna råd i frågor som anknyter till ansökan och vi berättar om olika alternativ som står till buds. Man kan alltid ringa eller skicka e-post till oss, oberoende av vad man vill fråga om i anknytning till småbarnspedagogikplatserna, berättar servicehandledare Agneta Brännbacka.

Här finns kontaktuppgifter och telefontider

Obs! frågor som anknyter till småbarnspedagogikens klientavgifter sköter kundservicesekreterarna, se kontaktuppgifter och telefontider.