Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Biblioteket i Merikart stängs tillfälligt – daghemmet behöver mera utrymme

Publicerad: 14.9.2021

Närbiblioteket i Merikart är tillfälligt stängt från och med 14.9. Biblioteket har funnits i samma lokal som daghemmet Pikkuonni som nu behöver mera utrymme för sin verksamhet. Biblioteksservicen i området tryggas med hjälp av bokbussen.

Biblioteket i Merikart har delat på byggnaden med det daghem som finns i samma hus, och biblioteket har haft öppet bara en gång i veckan på tisdagar.

Daghemmet Pikkuonni, som har verksamhet i samma byggnad, behöver större utrymme för det tvååriga försök med förskoleundervisning som inleds i höst. Bibliotekets nuvarande lokal övergår i sin helhet till daghemmet.

Bokbussen har två hållplatser i området

Under den tid som biblioteket i Merikart är tillfälligt stängt tryggas biblioteksservicen med hjälp av bokbussen.

− Bokbussen stannar på Merikartvägen varje vecka på torsdag kväll och vid Merikaarron koulu varannan vecka. Även andra än enbart skolelever kan använda skolans hållplats, säger tf kultur- och biblioteksdirektör Sanna Bondas.

Vasa stads kultur- och biblioteksservice ordnar evenemang och verksamhet för invånarna i området också när biblioteket tillfälligt är stängt, antingen utomhus eller i tillfälliga lokaler.

Situationen för det nya daghemmet avancerar under hösten till beslutsfattande

Inom staden har en lokalbehovsutredningsgrupp inrättats för ett eventuellt nytt daghem i Merikart. I höst kommer ärendet att lämnas över till det politiska beslutsfattandet, och då kommer gruppen troligtvis att föreslå att ett nytt daghem byggs. I det sammanhanget utreds även möjligheten att förbättra och utvidga matsalen och få en allaktivitets- och bibliotekslokal i anslutning till skolan.

Om ett beslut fattas om att bygga en ny bibliotekslokal, kunde den eventuellt vara belägen i allaktivitetslokalen.

− Vi är väl medvetna om situationen för Merikarts daghems-, biblioteks- och skolbyggnader, och ärendet går i höst vidare till beslutsfattande, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

Kultur- och idrottsnämnden fattade beslutet om att stänga biblioteket i Merikart på sitt möte 14.9.