Förbigå menyn
lapset soittavat ukulelea

Artikelkategorier: Nyheter

Börja i musikklass: ansökningstid för förskoleelever, elever i årskurs 2 och 6

Publicerad: 21.12.2022

Musikklasserna har långa traditioner i vår stad: deras verksamhet sträcker sig över 40 år. I januari-februari kan förskoleelever, elever i årskurserna 2 och 6 anmäla sig till musikklass.

Vasa stads musikklasser åk 1-9 finns vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Undervisningen börjar på första klassen och fortsätter sedan under hela grundläggande utbildningen.

I musikklasserna ligger tyngdpunkten i konst- och färdighetsämnen på musikundervisningen. Målet med musikundervisningen är att barnet lär sig att gestalta och förstå musik samt att självständigt utöva musik efter grundskolan. Eleverna på musikklasserna får uppträda på skolans fester och på olika konserter.

Om eleven väljer musikklass inverkar det på ämnesvalet i åk 8-9 inom den grundläggande utbildningen på så sätt att de valbara konst- och färdighetsämnena (två veckotimmar) riktas på musikundervisning som har inletts i åk 1-6. För eleven återstår ännu tre årsveckotimmar annan valfrihet.

Förskoleelevers ansökan till musikklass

För förskoleelevernas, dvs. de blivande ettornas föräldrar ordnas ett infomöte om musikklassernas verksamhet.

 • ti 10.1.2023 kl. 18
 • I Onkilahden yhtenäiskoulus musikklass för åk 1-6 (Berggatan 7)
 • Man behöver inte anmäla sig till infomötet.
 • Mer information: biträdande rektor Kati Nuojua, kati.nuojua@edu.vaasa.fi

Läroplanen för Vasas musikklasser baserar sig på grunderna för den riksomfattande läroplanen i musik. Målen för musikklassernas undervisning är mera krävande än målen för grunderna (bl.a. timantalet). Eleven uppmuntras att välja ett instrument i samråd med de parter som erbjuder musikundervisning i staden. För teoriundervisningen svarar musikklassernas lärare.

Eleverna väljs till musikklassen enligt lämplighet och eget intresse och föräldrarna och förskolelärarna hörs i saken.

För elever som söker till musikklass ordnas ett lämplighetsprov

 • to 26.1.2023 från och med kl. 14
 • I Onkilahden yhtenäiskoulus musikklass för åk 1-6 (Berggatan 7)
 • Varje elev meddelas om lämplighetsprovets exakta tidpunkt. Skolsekreterare Anna Hautala meddelar tiden.

Anmälan till lämplighetsprovet görs på en blankett i Wilma som ska vara ifylld senast tisdag 22.1.2023.

Om barnet är sjukt to 26.1.2023, är lämplighetsprovets reservdag tisdag 31.1.2023. Meddelande om detta görs till biträdande rektor Kati Nuojua, kati.nuojua@edu.vaasa.fi

Andraklassarnas ansökan till musikklass

För tredje årskursen ordnas en kompletterande ansökan, då alla Vasaelever i andra årskursen har möjlighet att söka till musikklass.

För eleverna som söker till musikklass ordnas ett lämplighetsprov:

 • I Onkilahden yhtenäiskoulu (Berggatan 7, årskursernas 1-6 klassrum)
 • Anmälningstiden till detta lämplighetsprov är 6-20.2.2023 och anmälan görs per e-post på adressen anna.hautala@vaasa.fi
 • Meddela barnets namn, nuvarande skola och vårdnadshavarens telefonnummer.

I lämplighetsprovet bedöms barnets motivation och färdigheter för musikstudier. Till vårdnadshavaren meddelas den exakta tiden för lämplighetsprovet efter att anmälningstiden har upphört antingen per e-post eller telefon. Barnen kommer till provet tillsammans med vårdnadshavarna.

Sjätteklassarnas ansökan till musikklass

För sjunde årskursen ordnas en kompletterande ansökan, då alla Vasaelever på sjätte klassen har möjlighet att söka till musikklass.

På musikklasserna i åk 6-9 får eleverna medverka på olika konserter (bl.a. bandkonsert) och på nionde klassen i en egen musikal. Eleverna lär sig att spela olika instrument på ett mångsidigt sätt samt att sjunga i kör.

För de elever som är intresserade att börja i musikklass ordnas ett lämplighetsprov vid Onkilahden yhtenäiskoulu. I lämplighetsprovet intervjuar musikläraren eleven samt testar hens notläsning. Vidare ska eleven i provet sjunga en kort sång, som eleven får välja själv.

 • Till det här provet är anmälningstiden 9.1-5.2.2023 per e-post på adressen tarja.luomala@vaasa.fi
 • Till vårdnadshavaren meddelas den exakta tiden för elevens lämplighetsprov, efter att anmälningstiden har upphört, antingen per e-post eller telefon.