Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Cyklar avlägsnas från parkeringsförbuds-zonerna vid resecentret

Publicerad: 8.1.2024

Parkeringsförbudet vid Vasa resecenter har sedan början av december gällt även cyklar och lätta elfordon. Felparkerade cyklar avlägsnas från parkeringsförbuds-zonerna under januari-februari.

Parkeringsövervakningen markerar de cyklar som står i parkeringsförbudszonerna med uppföljningsband och flyttningsuppmaning från och med 8.1. Om cykeln inte har hämtats senast 5.2 flyttas den till Vasa stads lager. Cykeln kan hämtas under 60 dagars tid efter bortförandet, och efter det förstörs cykeln.

– Vi uppmanar cyklisterna att använda cykelgaraget som finns framför resecentret. I cykelgaraget kan man tryggt och kostnadsfritt lämna cykeln, säger projektingenjör Samuli Huusko.

Förutom staden markerar och flyttar också Airaksinen felparkerade cyklar från de områden som Airaksinen äger. Airaksinen äger den gamla delen av Vasa järnvägsstation och den parkeringshall som finns bredvid.

Gör så här om din cykel har försvunnit:

  1. Ring till parkeringsövervakningen för att ta reda på om din cykel har förts bort eller möjligen är stulen. Alla cyklar som ska forslas bort dokumenteras och uppgifterna lämnas till polisen.
  2. Kontakta polisen om din cykel är stulen.
  3. Om din cykel har förts till Vasa stads lager kan du hämta den från Grusgatan mot parkeringsövervakningens flyttavgift (30 €).
  4. Om din cykel har varit parkerad invid väggen till järnvägsstationens gamla del eller i parkeringshallen kan du fråga efter din cykel också hos Airaksinen (tfn 010 3211 640).

Flyttningen av cyklarna grundar sig på lagen om flyttning av fordon. Mer information ger Parkeringsövervakningen.

Läs mera: