Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Parkeringsförbudet vid resecentret gäller i fortsättningen även cyklar

Publicerad: 24.11.2023

Ändringar i Vasa resecenters parkeringsförbudszoner införs från och med 1.12.2023. I fortsättningen gäller parkeringsförbudet förutom motorfordon även cyklar och lätta elfordon.

– Med ändringen i parkeringsförbudet strävar vi efter att få bort alla cyklar och lätta elfordon från resecentrets parkeringsförbudszoner. Samtidigt vill vi uppmuntra till användning av det avgiftsfria cykelgaraget som finns framför resecentret, säger projektingenjör Samuli Huusko.

Parkeringsövervakningen markerar cyklar som finns på parkeringsförbudszoner med en flyttningsuppmaning. Om cykeln inte har hämtats inom tre veckor flyttas den till Vasa stads lager. Cykeln kan hämtas inom X tid efter bortförandet, och efter det förstörs cykeln.

Uppdateringen av parkeringsförbudet leder inte till några förändringar för bilisterna, och det gäller inte heller parkeringsplatser som är särskilt uppmärkta.

Gör så här om din cykel har försvunnit:

  1. Ring till parkeringsövervakningen för att ta reda på om din cykel har förts bort eller möjligen är stulen. Alla cyklar som ska föras bort dokumenteras och uppgifterna lämnas till polisen.
  2. Kontakta polisen om din cykel är stulen.
  3. Om din cykel har förts till Vasa stads lager kan du hämta den från Grusgatan mot parkeringsövervakningens flyttavgift (30 €).

Cyklarna flyttas med stöd av lagen om flyttning av fordon. För mer information, kontakta Parkeringsövervakningen.

Airaksinen markerar och flyttar också felparkerade cyklar från de områden som Airaksinen äger. Airaksinen äger den gamla delen av Vasa järnvägsstation och den parkeringshall som finns bredvid.

Läs mera: