Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Kontakttagandena till socialombudet har minskat

Publicerad: 24.9.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 13.9.2021 bland annat socialombudets redogörelse.

Socialombudsmannens redogörelse har inkommit till avtalskommunerna för kännedom. I regel kontaktas socialombudsmannen, då klienten är missnöjd med socialvårdsservicen.

År 2020 betjänade socialombudsmannen i Vasa invånarna i Vasa, Korsholm, Närpes, Laihela, Kristinestad, Vörå, Malax, Storkyro, Korsnäs och Kaskö. Invånarantalet i hela serviceområdet var 130 847.

Under år 2020 skötte socialombudsmannen sammanlagt 205 ärendehelheter. Detta är 42 ärendehelheter mindre än år 2019. Mest kontakt togs fortfarande från Vasa, men antalet kontakter från Vasa sjönk betydligt. Antalet kontakter från Vörå, Närpes och Malax ökade.

De huvudsakliga orsakerna till kontakttagandena var servicegenomförandet och besluten. Näst mest kontakter togs om allmänt informationsbehov, köande och behandlingstider samt bemötande. Mest gällde kontakttagandena barnskydd. Näst mest kontakter togs i familjeärenden. Föregående år togs mest kontakter i frågor gällande utkomststöd.

Stadsstyrelsen antecknar utredningen för kännedom.

Här kan du läsa mera om socialombudets tjänster.

 

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.