Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Ny parkverksamhet vid Lönneberga öppna daghem

Publicerad: 15.8.2022

Vid Lönneberga öppna daghem på Korsholmsesplanaden börjar ny och avgiftsfri parkverksamhet torsdag 18.8.

I höst ordnas avgiftsfri parkverksamhet som riktar sig till 3–5-åringar torsdagar kl. 9–11 på det öppna daghemmets gård. Till verksamheten anmäler man sig måndagen före genom att ringa till daghemmet (tfn 040 168 7133).

Barnet kan lämnas i parkverksamheten på småbarnspedagogikpersonalens ansvar.

– En förälder behöver alltså inte vara med, utan hen kan t.ex. uträtta ärenden medan barnet är i parkverksamheten, säger Vasa stads familjedagvårdsledare Arja Håkansson.

Parkverksamheten grundar sig på Vasa stads plan för småbarnspedagogik med huvudfokus på lek och rörelse.

Öppen verksamhet för familjer på måndagar och fredagar

Verksamheten vid Lönneberga öppna daghem är tvåspråkig och man använder en språkduschmetod, där barnen får bekanta sig med det främmande språket, dvs. svenska eller finska, med hjälp av bland annat sång och lek.

På daghemmet ordnas öppen verksamhet för familjer på måndagar och fredagar kl. 9–13. Syftet med den öppna verksamheten är att ge barn och vuxna en möjlighet att leka, sjunga, pyssla, diskutera och ha det trevligt tillsammans.

Fortlöpande ansökan till klubben

Lönneberga öppna daghem har även en avgiftsfri mellanmålsklubb som samlas två gånger i veckan. Klubben riktar sig till 3–5-åringar i Vasa som inte deltar i småbarnspedagogik.

Klubbverksamheten börjar 16.8.2022.Det finns ännu några lediga platser i klubben. Se här för närmare anvisningar om anmälan.