Förbigå menyn
Nuoret

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ungdomarna utför tio goda handlingar för Vasabornas väl

Publicerad: 16.5.2022

Den prisbelönta gemenskapsmetoden Gutsy Go, som förstärker ungdomars välmående, används i maj för första gången i Vasa. Med är alla 128 åttondeklassare i Borgaregatans skola, och som resultat erhålls tio effektfulla fredshandlingar utförda av ungdomar. De kommer också att videofilmas.

Gutsy Go Vasa bjuder in hela staden i en unik satsning, som förstärker vi-andan samt ungdomarnas delaktighet och problemlösningsförmåga.

I verksamhetsveckan Gutsy Go, som genomförs 23-30.5, deltar 128 åttondeklassister från Borgaregatans skola. Under några dagar kommer ungdomarna med idéer och åstadkommer lösningar på problem och behov i stadsbornas vardag. Dessa förstärker tilliten, vänskapen och freden.

Ungdomarna filmar de lösningar de genomför och editerar videor av dem, vilka visas vid skolans premiärkväll och på sociala medier som inspiration för hela staden.

Under tidigare år har ungdomar på andra orter t.ex. genomfört en dag då de skämt bort seniorer, skaffat rena kläder och bastubad för hemlösa genom donationer samt bett okända människor med på ett gemensamt kompisfoto.

Ungdomars delaktighet i fokus

Gutsy Go Vasa genomförs i samarbete med Vasa stads ungdomsservice och Gutsy Go ry.

Ungdomarnas team handleds av anställda vid ungdomsservicen, vilka fått Gutsy Go –tränarutbildning samt av lärare vid Borgaregatans skola. Stöd från lokala professionella vid genomförandet fås av ett team som består av Gutsy Go:s yrkesmänniskor inom pedagogik och media.

– Det är verkligen viktigt att ungdomarna får dela med sig av känslan av glädje och lycka via goda handlingar och får se den verkan deras egna goda handlingar har, beskriver ungdomssekreterare Mervi Ahola.

I Gutsy Go:s verksamhet har redan 4000 ungdomar medverkat

Gutsy Go är en gemenskapsinriktad träningsmetod som har vunnit Finlands största idétävling och statens pris för informationsspridning. I metoden förenas pedagogik, medier och fredsarbete. Målet för metoden är att stärka ungdomars delaktighet och förhindra polarisering genom att erbjuda ungdomarna en betydelsefull erfarenhet av att påverka och samarbeta.

Ungdomarnas Gutsy Go –videor lyfter upp ungdomarnas samhälleliga potential och gör den synlig i medierna. Med i verksamheten har 4000 ungdomar redan varit på olika håll i Finland och Estland och över 400 lösningar har ungdomarna åstadkommit.

– Under den här tiden med dystra nyheter behövs också berättelser av ett annat slag, som ger hopp, och som påminner oss om människors förmåga att lösa problem tillsammans och om den potential som finns i de unga. Varje handling som ökar den positiva interaktionen är en fredshandling. Jag kan knappt vänta tills jag får se hurdana handlingar ungdomarna i Vasa utvecklar, säger Gutsy Go:s verksamhetsledare Veera Ikonen.

Gutsy Go i de sociala medierna: