Förbigå menyn
lapsi

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa får två nya utomhusdaghem nästa år

Publicerad: 22.9.2021

Uppdaterad: 23.9.2021

Den populära verksamheten med utomhusdaghem ökar i Vasa nästa år när det grundas ett utomhusdaghem i både Gerby och Roparnäs.

För tillfället finns det en enda utedaghemsgrupp för barn i förskoleåldern i Vasa. Den inledde sin verksamhet under Rödluvans daghem i Sunnanvik i augusti.

– Verksamheten har varit mycket populär och både barnen och föräldrarna har varit nöjda. Det finns definitivt behov av dylik verksamhet. Många föräldrar har redan frågat hur de kunde ansöka om en plats i verksamheten för sina barn, säger direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

I fortsättningen är det möjligt att ansöka om en plats i utedaghemsgrupperna oavsett var i Vasa man bor, på samma sätt som exempelvis i språkbadsundervisningen inom småbarnspedagogiken.

Verksamheten inleds i lokalerna för öppna daghem

I Roparnäs grundas ett finskspråkigt och i Gerby ett svenskspråkigt utomhusdaghem för barn i åldern 5–6 år.

Utomhusdaghemmen kommer att ha sina ”baser” i lokalerna för de öppna daghemmen i Gerby och Roparnäs. Verksamheten i aktuella öppna daghemmen har varit på paus sedan mars och den kommer inte längre att inledas på nytt. Nämnden för fostran och undervisning har godkänt nedläggningsbeslutet på sitt sammanträde 15.9.2021.

Efter förändringen finns det fortfarande ett tvåspråkigt öppet daghem i Vasa, öppna daghemmet Lönneberga i centrum.

Enligt Savola-Vaaraniemi har besökarantalen på de öppna daghemmen minskat med åren när barnen har övergått till familjedagvård och daghem.

– Med välfärdssamkommunen kommer de öppna daghemmen att delvis ersättas med familjecenterverksamhet. I Vasa är det också exempelvis Mannerheims barnskyddsförbund, Settlementföreningen och församlingarna som aktivt ordnar verksamhet för barnfamiljer, säger Savola-Vaaraniemi.

Underlättar situationen i Gerby och Orrnäs

Det nya svenska utomhusdaghemmet i Gerby underlättar trycket på småbarnspedagogiken i Gerby.

– Så som det nu är får alla barn i Gerby inte plats inom småbarnspedagogiken på det egna området. Dessutom finns det inga lediga platser inom den svenska småbarnspedagogiken i hela staden. Utomhusdaghemmet i Gerby kunde inleda sin verksamhet senast när den nya verksamhetsperioden börjar i augusti 2022, säger Savola-Vaaraniemi.

Det finska utomhusdaghemmet i Roparnäs underlättar i sin tur situationen i Orrnäs, där det uppförs ett nytt daghem i början av 2024.

Kostnaderna för den nya verksamheten med utomhusdaghem uppgår till 128 700 euro per år.