Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Instrumentkarusell

Instrumentkarusellundervisningen är i huvudsak ämnad som fortsättning för 7-9-åriga elever från musikleksskola- eller musikförberedelsegrupperna.

Eleverna går rytmiklektion och bekantar sig under läsåret med fem olika instrument. Eleven undervisas i ett instrument under fem veckor, varefter man byter instrument.

Anmälning och ansökningstider

Instrumentkarusellundervisningen är i huvudsak ämnad som fortsättning för 7-9-åriga elever från musikleksskola- eller musikförberedelsegrupperna.

Ansökningstiden för nya elever är i huvudsak april månad. Man kan anmäla sig via Kuula-institutets Wilma. Till karusellgruppen tas högst 30 elever. De som valts till gruppen informeras om undervisningen via e-post.

I slutet av våren sänder vi ut instruktioner för fortsättningsanmälan åt dom som redan är våra elever.

 

Undervisningens mål och innehåll

Eleverna bekantar sig under läsåret med fem olika instrument: cello, violin, fllöjt, kornett och klarinett. Ändringar i instrumentutbudet är möjliga.
Eleven undervisas i ett instrument under fem veckor, varefter man byter instrument.
Som karusellelev för man låna instrumenten från Kuula-institutet. Instrumenthyran ingår i terminsavgiften.

 

 

Undervisningstider

Eleverna går under läsåret på rytmiklektion 30 min./vecka samt på instrumentlektion 30 min./vecka. Eleven får alltså 60 minuter undervisning en kväll i veckan. Torsdag är undervisningsdag.

Kuula-institutets avgifter

Kontaktuppgifter