Förbigå menyn

Instrumentkarusell

Karusellundervisningen är för barn i åldern 7-9 (1-3 klass).

Karusellundervisningen är för barn i åldern 7-9 år. Man bekantar sig med sju olika instrument  (piano, flöjt, klarinett, kornett, gitarr, violin och trombon).  Högst 24 barn ryms med. Barnen antas i anmälningsordning.

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är i huvudsak april månad. Man kan anmäla sig via Kuula-institutets Wilma. Till karusellgruppen tas högst 24 elever. De som valts till gruppen informeras om undervisningen via e-post.

I slutet av våren sänder vi ut instruktioner för fortsättningsanmälan åt dom som redan är våra elever.

 

Undervisningens mål och innehåll

Eleverna bekantar sig under läsåret med sju olika instrument: piano, flöjt, klarinett, gitarr, kornett, violin och trombon.
Rytmik och instrumenttimmarna hålls efter varandra.
Som karusellelev för man låna instrumenten från Kuula-institutet. Instrumenthyran ingår i terminsavgiften. Ändringar i instrumentutbudet är möjliga. Karusellen är på totrsdagar kl. 16.30-17.35 (fem minuter är resreverade för byte av rum).

 

 

Undervisningstider

Eleverna går under läsåret på rytmiklektion 30 min./vecka samt på instrumentlektion 30 min./vecka. Eleven får alltså 60 minuter undervisning en kväll i veckan.

Kuula-institutets avgifter

Kontaktuppgifter