Förbigå menyn

Instrumentkarusell

Karusellundervisningen är för barn i åldern 8 (2 klass).

Tre olika instrument är med i karusellundervisningen. Vilka instrumenten är besluts efter att vårens fortsättningsanmälningar och ansökningstid gått ut. Högst 24 barn ryms med. Barnen antas i anmälningsordning.

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är i huvudsak april månad. Man kan anmäla sig via Kuula-institutets Wilma. Till karusellgruppen tas högs t18 elever. De som valts till gruppen informeras om undervisningen via e-post.

I slutet av våren sänder vi ut instruktioner för fortsättningsanmälan åt dom som redan är våra elever.

 

Undervisningens mål och innehåll

Eleverna bekantar sig under läsåret med tre olika instrument. Vilka instrumenten är besluts efter att vårens fortsättningsanmälningar och ansökningstid gått ut.
Före julen sätter barnen instrumenten i önskeordning och efter det indelas barnen enligt instrumenten efter sina önskemål. Under våren spelar barnen ett instrument. Rytmiktimmarna fortsätter även under våren.
Som karusellelev för man låna instrumenten från Kuula-institutet. Instrumenthyran ingår i terminsavgiften.

 

 

Undervisningstider

Eleverna går under läsåret på rytmiklektion 30 min./vecka samt på instrumentlektion 30 min./vecka. Eleven får alltså 60 minuter undervisning en kväll i veckan.

Kuula-institutets avgifter

Kontaktuppgifter