Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Laulajia kirkossa

Sångstudier

Att sjunga förbättrar hälsan och förlänger livet!

Genom att sjunga kan man lära känna sej själv bättre och frigöra spänningar i sin kropp. Det sägs att sången är själens spegelbild. En sångare kan trollbinda andra. Människorösten som instrument har intresserat andra åhörare så länge vi har funnits på vår planet.

 

Solosång (över 13-åringar)

Du kan välja mellan klassisk sång och rytmsång. Rytmsången innefattar bl.a. rock, pop och jazz. Vi utvecklar rösten och bekantar oss med olika stilar och tidsepoker. Den klassiska sången omfattar sånger från antiken till modern tid. Vi sjunger på flera olika språk. Sångstudierna inleds oftast i högstadieåldern. Ansökningstiden är i första hand i april.

Höstens ansökningstid är till 30.8.

 

Anmälan i Kuula-institutets Wilma

Kören Estradi (7-15-åriga)

  • Körens sångare väljs ut genom inträdesprov, förfrågningar margaretha.nordqvist@edu.vaasa.fi
  • En deltagaravgift på 30 € debiteras av medlemmar som inte sedan tidigare studerar på Kuula-institutet

Kören övar ​på måndagar under ledning av sångpedagog Margaretha Nordqvist i Toivo Kuula -salen och undervisningsspråket är finska och svenska. Repertoaren består av allt från opera till pop, och vi sjunger på en mängd olika språk.

Barnkören Estradi vid Kuula-institutet grundades år 2018. Målsättningen är att ge möjlighet att utveckla kunskapen i sång och gemensamt musicerande för sångintresserade barn och unga. I körens verksamhet under 2018/2019 deltog 41 barn. Kören tränas av Margaretha Nordqvist och Anton Ylikallio. Förutom tonbildning och utveckling i körsång är målet att delta i olika projekt på scenen. Estradi deltog på Vasa stadsteater i operaproduktionen Carmen i januari–februari 2019. Sommaren 2019 deltog kören i uruppförandet av kyrko-operan Elämänkuvat – Livets bilder av kompositören Olli Kortekangas.

Kontaktuppgifter