Förbigå menyn

Domherre

Pyrrhula pyrrhula

Domherren äter frön och bär, men ungarna matas i huvudsak med insekter. Bild Jan Nyman.

Allmänt. I Finland är domherren en tätting som de flesta människor känner från fågelbordet. På sommaren håller sig domherren gömd och är svår att upptäcka. Den häckar oftast i barrskogar långt från bosättning. Det häckande beståndet domherrar har under de senaste årtiondena vuxit med så mycket som +72%.

  • Längd 18 cm
  • Häckar i en unggran eller buske
  • En del av domherrarna flyttar till södra Skandinavien, medan en del stannar här över vintern
  • Insekter utgör föda på sommaren, bär, frön och knoppar under andra tider

Livsmiljö. Domherren föredrar barrskogsområden. Inom reviret bör det finnas ett lägre trädskikt med unggranar och enar, där domherren kan bygga sitt bo. Ställvis häckar domherren även på frodigare skogsområden såsom på Vasklot och vid Metviken. Bäst påträffas domherren under sommaren vid Öjens och Molnträskets friluftsområden.

Förekomst i Vasa. Domherren är jämnt utbredd i Vasas skogsområden men är inte talrik någonstans. Under häckningssäsongen påträffades den i ca 130 atlasrutor. Fågeln är en fastlandsart, i skärgården påträffas den tillfälligt och i ytterskärgården saknas den helt.