Förbigå menyn

Haga prästgård

Till karttjänsten

Haga prästgårds huvudbyggnad. Bild Christine Bonn 2005.

Haga prästgård ligger nära Alkula gård, väster om Köpmansgatan och norr om järnvägen. Området kring prästgården består av en gammal, charmig gårdsplan som nyligen satts i skick. På gården finns det gamla byggnader och en liten trädgård med gamla äppelträd och bärbuskar.

Området kring Haga prästgård ingick i donationen drottning Kristina gjorde 1640 då Vasa stad fick hela Kungsgården i sin ägo. Borgarna gavs möjlighet att odla Haga gårds ägor. Prästgårdsbyggnaden är byggd 1782 och tillbyggd 1804. Arkivdelen av tegel är byggd på 1900-talet. Huvudbyggnaden är empireinspirerad, medan uthusbyggnaderna är i traditionell österbottnisk stil. Området har en värdefull park och trädgård. Prästgården klarade sig undan branden 1852 och har varit i Vasa kyrkliga samfällighets ägo sedan 1985. Idag används prästgården i församling-sverksamheten som klubb- och mötesutrymme. Haga prästgård grundrenoverades 2009.

Byggnaderna vid Haga prästgård kan beundras året runt, men gårdsmiljön och växterna visar upp sin bästa sida på våren.

Uthusbyggnaderna vid Haga prästgård. Bild Hanna Kalliomaa 2010.

Vasa svenska församling
https://www.vasasvenskaforsamling.fi/kyrkor-och-lokaler/prastgardar/haga-prastgard