Förbigå menyn

Sunnanvikens bostadsmässoområde

Bostadsmässan ordnades i Vasa 2008 och på mässområdet byggdes 20 egnahemshus, tre flervåningshus och 28 småhus i bolagsform. Egnahemshusen på Flygekorrgatan varierar i stil och färg.

Bland annat Flygekorrgatans egnahemshusområde och de två öarna utanför det, som tjänar som grönområden, står på schaktmassor. Öarna har bildats av överloppsmassor från byggtiden.

Temat för mässan var hem och ekologi som passar alla. Det övergripande målet var att bygga ett bostadsområde av varierande skala och konstruktion i anslutning till den 40 år gamla förorten Sunnanvik. Med ett lågenerginät genereras värme från havsbotten till husens värmepumpar och el produceras med bioenergi från den gamla avstjälpningsplatsen i Sunnanvik.