Förbigå menyn
daghem

Teeriniemen päiväkoti

Daghemmets verksamhetsidé är att uppmuntra och inspirera barnen till glada gemensamma aktiviteter och lärande i en trygg uppväxtatmosfär som sporrar till lek: lek och kreativitet hör till barnets dag, vi lär oss vett och etikett, självständighet, ansvar och interaktionsförmåga, naturfostran, hållbar utveckling och motion ger hälsa, glädje och teman att utforska.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Samarbetet med föräldrarna utökas av föräldrakommitténs arbete.

Teeriniemen päiväkoti har beviljats Skogsmulle-kvalitetsutmärkelsen.

Citat ur det egna husets sång: “Lapsen aika kultaa on, arvokkaampaa muuta ole ei, arjen ihmeet leikkien, saan mä oppia.”

Barngrupper

Barngrupper:

  • Pikkuvarpuset, 1-3 åringar
  • Satakielet, 3 – 4 åringar
  • Kottaraiset, 4 – 5 åringar
  • Peipposet, 4 – 5 åringar
  • Haukat, förskoleundervisning
  • Kotkat, förskoleundervisning
  • Joutsenet, förskoleundervisning
  • Teeret, förskoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Teeriniemi nya daghem

I Orrnäs färdigställs ett nytt daghem för 150 barn år 2024. Byggarbetet är i gång och det är också planeringen av konst till huset. Såväl barnen som personalen har varit mycket engagerade i planeringen.

Läs mera från dessa länkar:

Konstfågeln bygger sitt bo i det nya daghemmet i Orrnäs

Byggandet av det nya daghemmet inleds i Orrnäs

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00