Förbigå menyn

Teeriniemen päiväkoti

Daghemmets verksamhetsidé är att uppmuntra och inspirera barnen till glada gemensamma aktiviteter och lärande i en trygg uppväxtatmosfär som sporrar till lek: lek och kreativitet hör till barnets dag, vi lär oss vett och etikett, självständighet, ansvar och interaktionsförmåga, naturfostran, hållbar utveckling och motion ger hälsa, glädje och teman att utforska.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Samarbetet med föräldrarna utökas av föräldrakommitténs arbete.

Teeriniemen päiväkoti har beviljats Skogsmulle-kvalitetsutmärkelsen.

Citat ur det egna husets sång: “Lapsen aika kultaa on, arvokkaampaa muuta ole ei, arjen ihmeet leikkien, saan mä oppia.”

Barngrupper

Barngrupper:

  • Pehmopullat, 0 – 2 åringar
  • Untuvaiset, 0 – 2 åringar
  • Pikkusiilit, 3 – 5 åringar
  • Hymysuut, 3 – 5 åringar
  • Ketunpojat, 5 åringar / förskoleundervisning
  • Höyhenkisut, 4 – 5 åringar / förskoleundervisning
  • Seeprakissat, förskoleundervisning
  • Pakkaskaijat, förskoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00