Förbigå menyn

Information om coronaviruset

daghem

Teeriniemen päiväkoti

Daghemmets verksamhetsidé är att uppmuntra och inspirera barnen till glada gemensamma aktiviteter och lärande i en trygg uppväxtatmosfär som sporrar till lek: lek och kreativitet hör till barnets dag, vi lär oss vett och etikett, självständighet, ansvar och interaktionsförmåga, naturfostran, hållbar utveckling och motion ger hälsa, glädje och teman att utforska.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Samarbetet med föräldrarna utökas av föräldrakommitténs arbete.

Teeriniemen päiväkoti har beviljats Skogsmulle-kvalitetsutmärkelsen.

Citat ur det egna husets sång: “Lapsen aika kultaa on, arvokkaampaa muuta ole ei, arjen ihmeet leikkien, saan mä oppia.”

Barngrupper

Barngrupper:

 • Pikkuvarpuset, 1-3 åringar
 • Satakielet, 3 – 4 åringar
 • Kottaraiset, 4 – 5 åringar
 • Peipposet, 4 – 5 åringar
 • Haukat, förskoleundervisning
 • Kotkat, förskoleundervisning
 • Joutsenet, förskoleundervisning
 • Teeret, förskoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

 • 040 564 9366 Pikkuvarpuset

 • 040 564 8463 Satakielet

 • 0400 180 262 Kottaraiset

 • 040 564 8327 Peipposet

 • 040 671 6132 Haukat

 • 040 565 4391 Kotkat

 • 040 668 2591 Teeret

 • 040 632 7734 Joutsenet

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00