Förbigå menyn

Malmöntalon päiväkoti

Malmöntalon päiväkoti erbjuder barnen mångsidig och trygg småbarnspedagogik. Barnens familjer stöds enligt deras olika individuella vård- och fostringsbehov. I en öppen atmosfär upplevs glädje att lära sig; barnet lär sig att lita på sig själv och klara av besvikelser och olikhet samt att fungera i grupp. Fokusområdena är sociala färdigheter, språk och kommunikation, lek och skapande, samarbete med föräldrarna och att lyssna på barnet.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Linnunpesä 2-4 åringar
  • Meripirtti, 3-5 åringar
  • Sinipirtti, 3-5 åringar
  • Karhunpesä, 1-3 åringar
  • Oravanpesä, 2-4 åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00

Päiväkodinjohtaja

Eeva Kuusisto

+358 405 593 816

eeva.kuusisto2@edu.vaasa.fi

Apulaisjohtaja

Heidi Kentta

+358 401 593 667