Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Malmöntalon päiväkoti

Malmöntalon päiväkoti erbjuder barnen mångsidig och trygg dagvård och fostran. Barnens familjer stöds enligt deras olika individuella vård- och fostringsbehov. I en öppen atmosfär upplevs glädje att lära sig; barnet lär sig att lita på sig själv och klara av besvikelser och olikhet samt att fungera i grupp. Fokusområdena är sociala färdigheter, språk och kommunikation, lek och skapande, samarbete med föräldrarna och att lyssna på barnet.

Vårt daghem är finskspråkigt.

Barngrupper

Barngrupper:

 • Linnunpesä 2-4 åringar
 • Meripirtti, 3-5 åringar
 • Sinipirtti, 3-5 åringar
 • Karhunpesä, 1-3 åringar
 • Oravanpesä, 2-4 åringar

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper

 • 0400 912 713 Meripirtti

 • 040 826 9027 Sinipirtti

 • 040 164 6718 Linnunpesä

 • 040 735 3977 Karhunpesä

 • 040 554 1314 Oravanpesä

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00